Khai phí và lệ phí..

  • Thread starter quytrong
  • Ngày gửi

1358 lượt xem

quytrong

quytrong

Sơ cấp
28/1/10
53
0
0
Nhà em
bạn nào có Hồ sơ khai phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước cho mình xin với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều