Quy chế , quy định quản lý ngân qũy

  • Thread starter TuanLe
  • Ngày gửi
T

TuanLe

Guest
23/3/09
3
0
0
43
TP.HCM
Tôi đang xây dựng quy chế quản lý ngân qũy cho 1 công ty đẩu tư , môi giới bất động sản . Ai có quy chế' do' tham khảo xin gởi dùm . Mail address letheluan1978@yahoo.com.vn
Thành thật cảm ơn
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều