Chênh lệch tỉ giá của hoạt động sự nghiệp

  • Thread starter SAA
  • Ngày gửi

949 lượt xem

SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
100
48
HCM city
Xin chào các members
có một câu hỏi tôi muốn tham khảo quý vị là cuối năm đơn vị tôi có lãi phần chênh lệch tỉ giá hối đoái, theo như hướng dẫn trong QĐ19 thì phần lãi này sẽ được hạch toán
Nợ 413/Có 661
Tuy nhiên khi quyết toán,một vị ở BTC nói rằng phần lãi này phải hạch toán vào doanh thu 5118, có nghĩa là
Nợ 413/Có 5118
Đơn vị tôi làm đúng theo hướng dẫn trong QĐ19. Vậy Theo ý của các mems thì phần chênh lệch này hạch toán vào 661 hay vào 511, vui lòng cho biết ý kiến và diễn giải ý kiến mình nhé
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

Xem nhiều