Khác biệt qui đổi từ NET sang Gross từng tháng với bình quân?

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Khác biệt qui đổi từ NET sang Gross từng tháng với bình quân?

Mình đang làm bài toán tính qui đổi thu nhập từ Net sang gross. Xem lại có những sự khác biệt khi tính quân của 6 tháng như sau:

|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
J​
|
3​
|
Số người phụ thuộc (Đơn vị tính Số lượng người)​
|
Số tiền được loại trừ do có người phụ thuộc​
|
Tổng số tiền được trừ gia cảnh​
|
Tổng Thu Nhập Tính Thuế (a)​
|
Số Thuế TNCN phải nộp của một tháng​
|
Tổng Thu Nhập Tính Thuế (a)​
|
Thu nhập sau thuế (=Thu nhập trước thuế trừ thuế phải nộp).​
|
UDF ThueTN​
|
Tổng Thu Nhập Tính Thuế (a)​
|
4​
|
0​
|
0​
|
4,000,000​
|
86,000,000​
|
20,250,000​
|
86,000,000​
|
65,750,000​
|
20,250,000​
|
86,000,000​
|
5​
|
1​
|
1,600,000​
|
5,600,000​
|
84,400,000​
|
19,690,000​
|
84,400,000​
|
64,710,000​
|
19,690,000​
|
84,400,000​
|
6​
|
2​
|
3,200,000​
|
7,200,000​
|
82,800,000​
|
19,130,000​
|
82,800,000​
|
63,670,000​
|
19,130,000​
|
82,800,000​
|
7​
|
3​
|
4,800,000​
|
8,800,000​
|
81,200,000​
|
18,570,000​
|
81,200,000​
|
62,630,000​
|
18,570,000​
|
81,200,000​
|
8​
|
4​
|
6,400,000​
|
10,400,000​
|
79,600,000​
|
18,030,000​
|
79,600,000​
|
61,570,000​
|
18,030,000​
|
79,600,000​
|
9​
|
5​
|
8,000,000​
|
12,000,000​
|
78,000,000​
|
17,550,000​
|
78,000,000​
|
60,450,000​
|
17,550,000​
|
78,000,000​
|
10​
|
0​
|
0​
|
4,000,000​
|
1,000,000​
|
50,000​
|
1,000,000​
|
950,000​
|
50,000​
|
1,000,000​
|
11​
|
0​
|
0​
|
4,000,000​
|
1,000,001​
|
50,000​
|
1,000,001​
|
950,001​
|
50,000​
|
1,000,001​
|
12​
|
0​
|
0​
|
4,000,000​
|
1,527,778​
|
76,389​
|
1,527,778​
|
1,451,389​
|
76,389​
|
1,527,778​
|
13​
|
0​
|
0​
|
4,000,000​
|
0​
|
0​
|
0​
|
0​
|
0​
|
0​
|

Xin hỏi công thức trên có chính xác theo TT 84 áp dụng từ 01/01/2009 không?

Vì tôi có thắc mắc như ví dụ sau:

Hai số gross trên khác nhau => PIT khác nhau.
Nhờ các bạn chỉ giúp cái sai.
Xin cám ơn.

|
G​
|
H​
|
15​
|
50,333,333​
|
41,000,000​
|
16​
|
50,733,333​
|
41,300,000​
|
17​
|
50,866,667​
|
41,400,000​
|
18​
|
51,666,667​
|
42,000,000​
|
19​
|
54,214,286​
|
43,800,000​
|
20​
|
54,357,143​
|
43,900,000​
|
21​
|
312,171,429
|
253,400,000
|

Tổng: ---253.400.000------312.171.429 (1)
Nếu lấy số 253.400.000 chia đều cho 6 và gross up
253.400.000/6=42.233.333 quy ra gross là 51.977.778
Và nhân 6
51.977.778 x 6 =311.866.668 (2)
Chênh lệch: (1)- (2)= 304.761

Tôi thử kiểm tra lại công thức trên bằng bài toán ngược.
Net -> Gross -> Pit và Gross - Pit = Net ?

Chưa thấy chỗ sai, vậy trường hợp công thức trên là đúng thì ta sẽ áp dụng cách lấy bình quân tháng như trên có hợp lý.

Nhờ các bạn tư vấn giúp.

File tại đây
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Anh Trí ơi. Anh hỏi ở đây thì bọn em làm sao trả lời được. Anh phải hỏi sang box excel chứ
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều