Đăng ký người phụ thuộc vào tháng 03/2010 thì được giảm trừ gia cảnh từ tháng 01/2010 hay 03/2010

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
30
hn
Công ty e mới tuyển nhân viên vào làm từ tháng 01/2010
Tiền lương mỗi tháng đều thuộc diện chịu thuế tncn
Bây giờ là T03/2010 e bắt đầu đăng ký mst cá nhân và người phụ thuộc cho người đó
Vậy e muốn hỏi là khi đăng ký người phụ thuộc, sẽ được giảm trừ từ tháng 01 hay từ thời điểm đăng ký 03/2010
 
H

hungpdc

Guest
18/9/06
9
0
0
Bình Định
Việc này mình cũng có hỏi Chi Cục Thuế tại Nha Trang và Chi cục trả lời là: "Đăng ký từ tháng nào, thì bắt đầu giảm trừ người phụ thuộc vào tháng đó."
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Công ty e mới tuyển nhân viên vào làm từ tháng 01/2010
Tiền lương mỗi tháng đều thuộc diện chịu thuế tncn
Bây giờ là T03/2010 e bắt đầu đăng ký mst cá nhân và người phụ thuộc cho người đó
Vậy e muốn hỏi là khi đăng ký người phụ thuộc, sẽ được giảm trừ từ tháng 01 hay từ thời điểm đăng ký 03/2010
Theo HHD tại TT 84:
- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.
Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.
Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Theo mình: Nếu thực hiện đúng HD trên, thì việc T3 mới làm HS để được cấp MSTCN bạn vẫn được tính giảm trừ người phụ thuộc từ tháng 1/2010 ( chỉ vi phạm thời gian đăng ký thuế TNCN ).
 
T

ToiyeuVN

Trung cấp
10/12/09
54
3
8
Hà Nội
Theo như Chi cục thuế Đống đa trả lời thì vẫn sẽ được giảm trừ từ tháng 01/2010 bạn ạ!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,379
653
113
56
TP. Hồ Chí Minh
Hôm qua tôi có hỏi chị Thủy-TP thuế TNCN Cục Thuế TPHCM điều này thì được trả lời như sau:
- Sẽ được giảm trừ theo số NPT thực tế nếu nôp hò sơ giảm trừ gia cảnh đúng thời hạn.

Mà việc nộp chứng từ giảm trừ gia cảnh nghe nói cũng được dời lai đến 31/5/2010 cho phần TTNCN của năm 2009 mà. Nên T1/2010 thì chắc chắn được tính giảm trừ gia cảnh rồi
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Theo HHD tại TT 84:
- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.
Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.
Trường hợp có phát sinh tăng, giảm về người phụ thuộc so với đăng ký thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Theo mình: Nếu thực hiện đúng HD trên, thì việc T3 mới làm HS để được cấp MSTCN bạn vẫn được tính giảm trừ người phụ thuộc từ tháng 1/2010 ( chỉ vi phạm thời gian đăng ký thuế TNCN ).
Để nói rõ về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo hướng dẫn tại TT84 như bạn lamtientung đã trích:
* Đối với cá nhân có thu nhập:
- Nếu có người phụ thuộc phải đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu 16/ĐK-TNCN tại TT84/2008 (02 bản) và chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 1 lần cho cả thời gian được giảm trừ.
- Khi có tăng, giảm người phụ thuộc thì cá nhân có thu nhập phải đăng ký bổ sung mẫu 16/ĐK-TNCN và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu tăng người phụ thuộc không trùng với hồ sơ đã nộp trước).
Thời hạn nộp bản đăng ký là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày đăng ký điều chỉnh tăng, giảm người phụ thuộc.
* Đối với cơ quan chi trả thu nhập:
- Hàng tháng thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập.
- Ngày 20 tháng sau của tháng nhận được bản đăng ký nộp cho cơ quan thuế 01 bản đăng ký, và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày khai người phụ thuộc tại tờ khai thuế. Nếu tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được giám đốc hoặc thủ trưởng cơ quan chi trả xác nhận và chịu trách nhiệm thì không phải nộp hồ sơ chứng minh (nêu trên) cho cơ quan thuế.(TT62/TT-BTC ngày 27/3/2009).
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, đối tượng nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ.
Công ty e mới tuyển nhân viên vào làm từ tháng 01/2010
Tiền lương mỗi tháng đều thuộc diện chịu thuế tncn
Bây giờ là T03/2010 e bắt đầu đăng ký mst cá nhân và người phụ thuộc cho người đó
Vậy e muốn hỏi là khi đăng ký người phụ thuộc, sẽ được giảm trừ từ tháng 01 hay từ thời điểm đăng ký 03/2010
Căn cứ nêu trên, bạn vẫn còn thời gian để nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết 20/5/2010
 
D

dvgdvg

Sơ cấp
10/11/08
33
0
6
36
Hà Nội
Cty mình có trường hợp một số nhân viên mới ký HĐLĐ được 1 tháng (bắt đầu từ T12/2009) thuộc diện nộp thuế TNCN, bây giờ mình mới làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho số nhân viên này, liệu có được không? và Nếu làm bây giờ thì được giảm trừ tính từ bao giờ?
 
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
164
0
16
HCM
Công ty e mới tuyển nhân viên vào làm từ tháng 01/2010
Tiền lương mỗi tháng đều thuộc diện chịu thuế tncn
Bây giờ là T03/2010 e bắt đầu đăng ký mst cá nhân và người phụ thuộc cho người đó
Vậy e muốn hỏi là khi đăng ký người phụ thuộc, sẽ được giảm trừ từ tháng 01 hay từ thời điểm đăng ký 03/2010

Các quy định của pháp luật về vấn đề này đã được các mem nêu rồi, nhưng vấn đề cốt lõi của quy định của luật cần phải xem lại. Cụ thể là quyết toán thuế TNCN theo năm và việc quản lý hô sơ chứng minh NPT do CQ chi trả TN, nên việc nộp hồ sơ trước khi quyết toán thuế TNCN hàng năm thì cơ quan chi trả nên vận dụng để người NT được hưởng (vận dụng quy định nhưng không lách à nhe). Tất nhiên, nếu tạm nộp hàng tháng thì chưa có nộp tờ khai theo mẫu 16 thì làm sao mà giảm trừ và đối với lao động theo HĐ có thời hạn nộp sau khi kết thúc HĐLĐ thì cần phải cân nhắc kỹ.

Hì hì, trên đây là ý kiến cá nhân vận dụng luật thôi nhé, rất mong sự phản biện của các mem!
Cảm ơn!
 
Q

quykute

Guest
7/9/09
2
0
0
34
ha noi
Công ty thành lập vào 26/07/2010 thì thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh là khi nào?.

Công ty mình có giám đốc và phó giám đốc là đối tượng chịu thuế TNCN. Nhưng mình vẫn vừa mới xin được MST cá nhân cho nhân viên trong công ty. Công ty thành lập vào 26/07/2010. Nếu giảm trừ gia cảnh thì công ty mình không phải đóng thuế TNCN. Nhưng mình cũng chưa nộp tờ khai thuế TNCN lần nào. Xin hỏi trường hợp của Công ty mình là nộp tờ khai theo tháng hay theo quý. Nếu nộp hồ hồ sơ giảm trừ gia cảnh và tờ khai chậm thì bị phạt như thế nào
 
Sửa lần cuối:
T

thuydiem88

Guest
11/12/10
1
0
0
tp ho chi minh
Chào cả nhà!
Cả nhà cho e hỏi xíu.
Giám đốc cty e đã đăng ký người phụ thuộc vào tháng 1 năm 2010 rùi. Nhưng đến tháng 12/2010 thì có sự thay đổi về người phụ thuộc. Tháng 1 đăng ký người phụ thuộc là ông A và bà B nhưng đến tháng 12 thì thay ông A thành người khác (vì ông A vào làm cố vấn cho cty của em trai giám đốc e). Mà cuối tháng 12 e chưa đăng ký thay đổi. Vậy h e đăng kí đc hok? nếu h e đăng ký thì tháng 12 GĐ e có đc giảm trừ gia cảnh hok?
 
L

loan0808

Sơ cấp
15/1/10
20
1
0
TpHCM
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc!!

Chào các bạn,

Cty minh mới thành lập T.01 và cũng chỉ có giám đốc, PGĐ và 1 nhân viên (Có ký HĐLĐ) là có phát sinh thuế TNCN (từ tháng 1/2011).
Đến tháng 2 thêm 1 nhân viên mới ký HĐLĐ và tháng 3 thêm 1 nhân viên ký HĐLĐ nữa.
Theo thông báo miệng của sếp (về số người phụ thuộc sẽ có) vì sếp ko muốn đóng thuế nhiều, nên mình đã tạm khấu trừ lại vào lương (từ tháng 01) sồ người phụ thuộc.
Và số thuế TNCN phải nộp của 3 người (GĐ, PGĐ, 1 NV) từ tháng 1 và tháng 2 mĩnh cũng đã nộp kho bạc.
Bây giờ, mình mới nộp HS đăng ký người phụ thuộc cho tất cả mọi người ( là 5 người). CCT Q.1 bảo nộp hồ sơ tháng nào thì mới được giảm trừ từ tháng đó.
Vậy minh phải làm như thế nào đây các bạn ơi?.
Tính lại số thuế cho tháng 1, tháng 2 và bù thêm tiền thuế còn thiếu phải nộp vào kho bạc hả các bạn và mình có bị tính phạt vì nộp thiếu ko các bạn ơi.
Mình chưa làm cái này bao giờ, các bạn giúp minh với nhé!.
Cám ơn các bạn nhiều nhé!.
 
T

thaomt

Sơ cấp
26/7/10
13
2
0
HCM
Chào các bạn,

Cty minh mới thành lập T.01 và cũng chỉ có giám đốc, PGĐ và 1 nhân viên (Có ký HĐLĐ) là có phát sinh thuế TNCN (từ tháng 1/2011).
Đến tháng 2 thêm 1 nhân viên mới ký HĐLĐ và tháng 3 thêm 1 nhân viên ký HĐLĐ nữa.
Theo thông báo miệng của sếp (về số người phụ thuộc sẽ có) vì sếp ko muốn đóng thuế nhiều, nên mình đã tạm khấu trừ lại vào lương (từ tháng 01) sồ người phụ thuộc.
Và số thuế TNCN phải nộp của 3 người (GĐ, PGĐ, 1 NV) từ tháng 1 và tháng 2 mĩnh cũng đã nộp kho bạc.
Bây giờ, mình mới nộp HS đăng ký người phụ thuộc cho tất cả mọi người ( là 5 người). CCT Q.1 bảo nộp hồ sơ tháng nào thì mới được giảm trừ từ tháng đó.
Vậy minh phải làm như thế nào đây các bạn ơi?.
Tính lại số thuế cho tháng 1, tháng 2 và bù thêm tiền thuế còn thiếu phải nộp vào kho bạc hả các bạn và mình có bị tính phạt vì nộp thiếu ko các bạn ơi.
Mình chưa làm cái này bao giờ, các bạn giúp minh với nhé!.
Cám ơn các bạn nhiều nhé!.

Tạm tính thôi, chớ vội bối rối rồi sinh bệnh. Cuối năm còn quyết toán lại mà.

Hãy nhớ nguyên tắc giảm trừ gia cảnh sau để dễ làm, việc xác định các khoản giảm trừ gia cảnh thực hiện theo hướng dẫn:

+ Tại Mục I, Phần B TT số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BTC;
+ Điều 2, Điều 3 TT số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của BTC;
+ Điều 04 TT số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của BTC,​

Đối với trường hợp chưa thực hiện nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo đúng qui định hiện hành thì không được tính giảm trừ gia cảnh.

Cá nhân được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng và thay đổi người phụ thuộc (không phân biệt ngày có nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc thay đổi người phụ thuộc là ngày đầu tháng hay cuối tháng). ---> Nhớ nguyên tắc làm tròn


Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh từ đầu năm đến tháng rời khỏi Việt Nam.

Ví dụ: Ông A có con sinh ngày 27/7/2010 thì ông A được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 7/2010 với số tiền được tính giảm trừ gia cảnh là 1,6 triệu đồng/tháng.

Ví dụ: Ông A là cá nhân nước ngoài đến Việt Nam ngày 27/01/2010 và rời Việt Nam ngày 05/10/2010 thì ông A được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2010.​
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
Công ty thành lập vào 26/07/2010 thì thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh là khi nào?.

Công ty mình có giám đốc và phó giám đốc là đối tượng chịu thuế TNCN. Nhưng mình vẫn vừa mới xin được MST cá nhân cho nhân viên trong công ty. Công ty thành lập vào 26/07/2010. Nếu giảm trừ gia cảnh thì công ty mình không phải đóng thuế TNCN. Nhưng mình cũng chưa nộp tờ khai thuế TNCN lần nào. Xin hỏi trường hợp của Công ty mình là nộp tờ khai theo tháng hay theo quý. Nếu nộp hồ hồ sơ giảm trừ gia cảnh và tờ khai chậm thì bị phạt như thế nào

Số thuế tncn khấu trừ hàng tháng dưới 5tr thì bạn kê khai theo quý, trên 5tr thì kê khai theo tháng.
Nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh không bị phạt nộp chậm. Mà chỉ không được giảm trừ gia cảnh trong thời gian chưa nộp cho cơ quan thuế thôi.
 

Xem nhiều