Tài khoản 154 và 155 bị âm phải xử lý như thế nào?

  • Thread starter ngoc dinh
  • Ngày gửi
N

ngoc dinh

Sơ cấp
2/6/09
7
0
0
43
Tp.HCM
Chào cả nhà
Mình có một vướng mắc mong được hướng dẫn.Bên mình là công ty TMSX may mặc.Trong Tháng 01/09 công ty mình có mua hàng bán thành phẩm (chưa bao bì và mạc treo) của công ty A và hạch toán như sau:
N 6277: 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331: 110.907.500
Khi thành phẩm ghi : N 155/C154
Nhưng đến tháng 2/09, bên mình xuất trả hàng một số hàng bị lỗi nhưng không ghi hóa đơn xuất trả (Vì thanh toán theo trừ sổ, số hàng mua thực tế cao hơn số xuất hóa đơn)và hạch toán
N 331 :46.629.700
C 155:46.629.700
Cuối tháng mình làm BCTC kết chuyển thì thấy dư Có.Bây giờ làm QTT mình muốn điều chỉnh lại cho đúng, vì nguyên tắc 2 tài khoản này không có số dư bên Có.Mong mọi người chỉ giúp chỗ mình hạch toán sai
 
levanton

levanton

Cao cấp
Chào cả nhà
Mình có một vướng mắc mong được hướng dẫn.Bên mình là công ty TMSX may mặc.Trong Tháng 01/09 công ty mình có mua hàng bán thành phẩm (chưa bao bì và mạc treo) của công ty A và hạch toán như sau:
N 6277: 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331: 110.907.500
Khi thành phẩm ghi : N 155/C154
Nhưng đến tháng 2/09, bên mình xuất trả hàng một số hàng bị lỗi nhưng không ghi hóa đơn xuất trả (Vì thanh toán theo trừ sổ, số hàng mua thực tế cao hơn số xuất hóa đơn)và hạch toán
N 331 :46.629.700
C 155:46.629.700
Cuối tháng mình làm BCTC kết chuyển thì thấy dư Có.Bây giờ làm QTT mình muốn điều chỉnh lại cho đúng, vì nguyên tắc 2 tài khoản này không có số dư bên Có.Mong mọi người chỉ giúp chỗ mình hạch toán sai

Bạn nói rõ thêm về số liệu TK 6xxx, 154, các bước hạch toán. phần ghi Nợ 155/ Có 154 theo cơ sở nào, số lương, đơn giá thế nào thì mọi người mới góp ý kiến được. Ghi chung chung quá không ai hình dung được trên sổ của bạn có gì bạn ạ.
 
N

ngoc dinh

Sơ cấp
2/6/09
7
0
0
43
Tp.HCM
Khi mua hàng BTP ngoài SL 1.850 cái với giá 54.500đ,em hạch toán
N 6277 : 1.850 * 54.500 = 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331 : 110.907.500
Chi phí bao bì ,nhãn mạc cho 1 đơn vị sp là: 830đ
Giá vốn = giá mua ngoài+chi phí phát sinh :55.330đ/1 cái
N 155 : 1.850*55.330=102.360.500
C 154 : 102.360.500

Cuối tháng KC 627 (CP DV mua ngoài )sang 154
N 154 :102.360.500
C627:102.360.500
Đến tháng 02/09 trả lại hàng tổng giá trị 46.629.700 ,em hạch toán vào tổng hợp
N331 : 46.629.700
C 155: 46.629.700
 
levanton

levanton

Cao cấp
Khi mua hàng BTP ngoài SL 1.850 cái với giá 54.500đ,em hạch toán
N 6277 : 1.850 * 54.500 = 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331 : 110.907.500
Chi phí bao bì ,nhãn mạc cho 1 đơn vị sp là: 830đ
Giá vốn = giá mua ngoài+chi phí phát sinh :55.330đ/1 cái
N 155 : 1.850*55.330=102.360.500
C 154 : 102.360.500

Cuối tháng KC 627 (CP DV mua ngoài )sang 154
N 154 :102.360.500
C627:102.360.500
Đến tháng 02/09 trả lại hàng tổng giá trị 46.629.700 ,em hạch toán vào tổng hợp
N331 : 46.629.700
C 155: 46.629.700

Có lẽ bạn xác định giá xuất kho chưa đúng. Ở cả 2 trường hợp
- Giá xuất kho của thành phẩm đã bán
- Giá xuất kho thành phẩm trả.

À mà khi nhập về bán thành phẩm, bạn nên hạch toán Nợ 621 đúng hơn 6277 nhé, vì bán thành phẩm mua về là yếu tố chi phí chính tạo ra sản phẩm.
 
N

ngoc dinh

Sơ cấp
2/6/09
7
0
0
43
Tp.HCM
Có lẽ bạn xác định giá xuất kho chưa đúng. Ở cả 2 trường hợp
- Giá xuất kho của thành phẩm đã bán
- Giá xuất kho thành phẩm trả.

À mà khi nhập về bán thành phẩm, bạn nên hạch toán Nợ 621 đúng hơn 6277 nhé, vì bán thành phẩm mua về là yếu tố chi phí chính tạo ra sản phẩm.
Em cảm ơn anh nhiều
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Khi mua hàng BTP ngoài SL 1.850 cái với giá 54.500đ,em hạch toán
N 6277 : 1.850 * 54.500 = 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331 : 110.907.500
Chi phí bao bì ,nhãn mạc cho 1 đơn vị sp là: 830đ
Giá vốn = giá mua ngoài+chi phí phát sinh :55.330đ/1 cái
N 155 : 1.850*55.330=102.360.500
C 154 : 102.360.500

Cuối tháng KC 627 (CP DV mua ngoài )sang 154
N 154 :102.360.500
C627:102.360.500
Đến tháng 02/09 trả lại hàng tổng giá trị 46.629.700 ,em hạch toán vào tổng hợp
N331 : 46.629.700
C 155: 46.629.700
mình thấy nếu tháng 2 bạn trả lại hàng thì bạn phải ghi nợ tk 331 có tk 6277 chứ. vì bạn nhập về với giá 54.500d. nếu bạn ghi có tk 155 với giá thành phẩm thì rõ ràng thành phẩm của bạn bị âm.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều