định khoản khi lợi thế thương mại âm???

  • Thread starter miuvang2787
  • Ngày gửi
M

miuvang2787

Guest
27/1/10
1
0
0
đà nẵng
mọi người cho em hỏi với.
Khi lập BCĐKT hợp nhất, mình cần điều chỉnh vốn đầu tư của công ty mẹ và vốn chủ sở hữu của công ty Con:
nợ 411
nợ 421
nợ 213 (LTTM dương)
Có 221
có vốn TSố CĐ
Vậy khi Lợi thế thương mại âm thì điều chỉnh ntn?
em cảm ơn mọi người!
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Bạn trích phần hạch toán lợi thế TM này ở đâu vậy??? Trên Báo cáo Hợp nhất, chỉ tiêu lợi thế TM (dương) được thể hiện trên bảng Cân đối kế toán và tên là Lợi thế thương mại (không có tài khoản) - có thể hiểu giống như là TK242 vậy!

Đối với trường hợp Lợi thế TM âm thì: Trường hợp giá mua khoản đầu tư nhỏ hơn phần sở hữu của nhà đầu tư trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được, tại thời điểm mua khoản đầu tư, nhà đầu tư phải xem xét lại việc xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được và việc xác định giá mua khoản đầu tư. Nếu sau khi xem xét, điều chỉnh mà vẫn còn chênh lệch thì tất cả các khoản chênh lệch vẫn còn sau khi đánh giá lại được điều chỉnh ngay vào phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.
>>> Tức là đưa hết vào KQ KD trong kỳ ^_^
 
deepblue

deepblue

Guest
22/7/04
183
1
0
43
Mù Cang Chải
Bạn chỉ cần hiểu đơn giản là: Khi lợi thế thương mại dương -> phân bổ không quá 10 năm; lợi thế thương mại âm (bất lợi thương mại)-> hạch toán ngay (không phân bổ) vào thu nhập trong kỳ
 

Xem nhiều