Xin công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009 của Tổng cục Thuế

  • Thread starter nguyenthanh09
  • Ngày gửi
N

nguyenthanh09

Cao cấp
30/1/09
255
3
0
Hà Nội
Chào các bác!
Em nhờ các bác 1 chút. Em cần gấp để báo cao sếp nội dung liên quan tới Công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính nhưng ko tìm đc. Trang www://www.legal.khaitri.vn có nhưng em ko lấy xuống đc do hết tiền ở tk.
Bác nào có giúp em với, em đang cần gấp.
Thank in advance!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Chào các bác!
Em nhờ các bác 1 chút. Em cần gấp để báo cao sếp nội dung liên quan tới Công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính nhưng ko tìm đc. Trang www://www.legal.khaitri.vn có nhưng em ko lấy xuống đc do hết tiền ở tk.
Bác nào có giúp em với, em đang cần gấp.
Thank in advance!

Công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009 của Tổng cục Thuế
V/v thực hiện Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính
 

Đính kèm

  • CV 4242.doc
    27.5 KB · Lượt xem: 34
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,405
551
113
The Capital
Nội dung của công văn đây:

Bộ Tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng cục Thuế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 4242/TCT-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

V/v thực hiện Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005
của Bộ Tài chính

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17/6/2009, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2448/TCT-PC gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát các trường hợp hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính; Kết quả rà soát cho thấy một số trường hợp doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần đã được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chưa phù hợp theo hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với các trường hợp hưởng ưu đãi về thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên để xác định lại nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp này. Cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- Có ngành nghề kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà;

- Thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần trước ngày 01/01/2004;

- Thời điểm được nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần sau ngày 01/01/2004 nhưng có thực hiện các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà trước ngày 01/01/2004 cũng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư trên theo hướng dẫn tại điểm 1, Công văn số 3571 TC/TCT nếu hạch toán riêng được kết quả hoạt động kinh doanh của các dự án này và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau

- Có ngành nghề kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà tại thời điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trước ngày 01/01/2004 và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà trước ngày 01/01/2004.

2. Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần có dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nhà không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 trên đây thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính. Đối với các doanh nghiệp này, nếu đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất thì Cục thuế phải thực hiện truy thu số thuế mà doanh nghiệp đã được hưởng không phù hợp với hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên và báo cáo cụ thể kết quả kiểm tra, truy thu đối với các trường hợp này về Tổng cục Thuế (Ban Pháp chế) trước ngày 15/12/2009.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

kt. Tổng cục trưởng
phó Tổng cục trưởng

Bùi Văn Nam
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Chào các bác!
Em nhờ các bác 1 chút. Em cần gấp để báo cao sếp nội dung liên quan tới Công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính nhưng ko tìm đc. Trang www://www.legal.khaitri.vn có nhưng em ko lấy xuống đc do hết tiền ở tk.
Bác nào có giúp em với, em đang cần gấp.
Thank in advance!

Gởi bạn Công văn số 4242/TCT-PC ngày 15/10/2009
 
N

nguyenthanh09

Cao cấp
30/1/09
255
3
0
Hà Nội
Cám ơn các bác nhé.
May quá có công văn đây rồi ko lại ăn mắng.
 

Xem nhiều