CV 3124/BTC Dời QT TTNCN đến 31/05/2010

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,379
653
113
56
TP. Hồ Chí Minh
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 3124/BTC-TCT
V/v: Quyết toán thuế
TNCN năm 2009
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế, đơn vị chi trả và cá nhân nộp thuế về khả năng chậm nộp hồ sơ khai quyết toán của đơn vị chi trả và cá nhân thuộc đối tượng phải quyêt toán thuế . Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ quyêt toán của đơn vị chi trả và cá nhân chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
Ngày 5/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN, trong đó có sửa đổi mẫu biểu kê khai thuế TNCN, giảm khoảng 30% thủ tục hành chính so với Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 nên nhiều đơn vị và cá nhân chưa kịp nắm bắt được qui định mới. Năm 2009 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quyết toán thuế theo Luật thuế TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân có thể thực hiện tốt được việc kê khai quyết toán thuế TNCN, đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế đến hết ngày 31/5/2010.
Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
TUQ. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Đại diện VPTCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN (2b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾĐặng Hạnh Thu
 
L

Le Nguyen Khanh Trinh

Sơ cấp
1/2/10
5
1
0
Thu Duc
Cám ơn chị!
Vậy là được gia hạn đến ngày 31/05/2010 phải không ạ?
Mình làm quyết toán thuế TNCN cho cả cty thì làm theo Hỗ trợ quyết toán thuế phiên bản 1.1 hay phần mềm HTKK thuế phiên bản 2.5.1 ?
E mới tải về, nhưng chưa biết sử dụng phiên bản nào là tốt nhất
cả nhà giúp em nha
E cám ơn!
 
C

choocola

Guest
9/3/09
2
0
0
43
Ben Tre
Cám ơn chị!
Vậy là được gia hạn đến ngày 31/05/2010 phải không ạ?
Mình làm quyết toán thuế TNCN cho cả cty thì làm theo Hỗ trợ quyết toán thuế phiên bản 1.1 hay phần mềm HTKK thuế phiên bản 2.5.1 ?
E mới tải về, nhưng chưa biết sử dụng phiên bản nào là tốt nhất
cả nhà giúp em nha
E cám ơn!

Bắt đầu từ tháng 3/2010, đối với các tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 2.5.1 thay cho phiên bản 2.1.0 trước đây. Các doanh nghiệp còn lại vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 2.1.0 để kê khai tờ khai thuế.

Còn phần mềm quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.1 (Bản dành cho cơ quan hành chính sự nghiệp và cá nhân tự quyết toán).
 

Xem nhiều