Hỏi về thu hồi & thanh huỷ chứng từ CTT54 và biên lai CTT 10B

  • Thread starter cashdht
  • Ngày gửi
C

cashdht

Guest
6/8/09
2
0
1
41
brvt
Hiện CQ mình còn 2 CTT 10B và 54, theo công văn 626/TCT-TVQT thì từ 1.1.2010 sẽ thu hồi và thanh huỷ 2 CTT trên. Vậy ACE nào rành về nghiệp vụ này cho mình hỏi mình cần làm những gì khi đem lên CQT nộp lại. Biên lai CTT10b thì có mẫu sổ ST10 để báo cáo số lượng tồn hay sử dụng rồi, khi nộp Biên lai CTT lại có cần gấp góc hay cắt góc những hoá đơn chưa sử dụng hay không???
Mẫu CTT54 thì mình báo cáo số lượng sử dụng hoá đơn ở đâu. Mình mới vào CQ làm chỉ nhận được co 1 quyen CTT54, còn CTT10b thì đã kèm theo mẫu sổ ST10
Mong ACE giúp mình, mình cần gấp lắm để xi cấp CTT mẫu mới về làm quyết toán thuế 2009.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều