Hỏi về công cụ data sort

  • Thread starter 031179
  • Ngày gửi

1527 lượt xem

0

031179

Sơ cấp
17/9/07
16
0
0
Quận 12
Có ai biết sử dụng rành về công cụ sort này chỉ giúp với. Mình muốn sọt cột c với cột a, nhưng cột a phải lệ thuộc với cột c.
Mong mọi người chỉ giúp
 

Thành viên trực tuyến

  • denhatotoTQ
  • kimanbictweb
  • phankinhdoanh
  • tuyet0504

TEXT LINK

Xem nhiều