Hỏi: Vốn dài hạn gồm những gì?

  • Thread starter 671988
  • Ngày gửi
6

671988

Guest
1/12/08
2
0
0
33
tphcm
Tình hình em đang làm bài báo cáo thực tập!! làm phần vốn dài hạn!!! mà ko bít nó gồm những khoản mục nào!!!!
Có phải là vốn dài hạn là vốn cố định, bao gồm rài sản cố định.
hay là vốn dài hạn gồm nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu vậy các bác!!!
mong các bác hướng dẫn tân tình!!!!! Thanks!!!!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Xác định lại phạm vi đề cập

Có thể hiểu Vốn dài hạn theo bạn đề cập ở đây là Nguồn vốn dài hạn, bao gồm Vốn vay trung-dài hạn (vay ngân hàng, vay cty mẹ, vay tổ chức tín dụng khác, trái phiếu trung-dài hạn...) và Các khoản phải trả dài hạn, Nợ dài hạn...

Tài sản cố định thuộc về Tài sản dài hạn, Đầu tư vào cty con hoặc góp vốn liên doanh cũng là Tài sản dài hạn...

Vốn chủ sở hữu (VCSH) thì không xem xét theo khía cạnh Vốn dài hạn hay vốn ngắn hạn. Với giả định về sự hoạt động liên tục thì VCSH ngầm định một cam kết thực hiện lâu dài. Tuy nhiên, cũng tuỳ theo loại dự án.

Thường là VCSH không đảm bảo được hết cho các loại Tài sản dài hạn kể trên, và/hoặc sử dụng thêm vốn vay để kích đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp vay thêm vốn. Vốn vay trung-dài hạn thường dùng để tài trợ mua TSCĐ hoặc đầu tư dài hạn. Có thể mua TSCĐ qua hình thức Thuê tài chính. Khi ấy phát sinh Nguồn vốn dài hạn chính là khoản Nợ dài hạn phải trả cho Cty cho thuê tài chính. Vốn vay ngắn hạn thì tài trợ cho vốn lưu động.

Nếu lấy nguồn vay dài hạn làm Vốn lưu động (chi tiêu cho các Tài sản ngắn hạn) thì Chi phí vốn có thể sẽ rất cao, không mang tính hiệu quả. Nghịch lại, đem Vốn ngắn hạn làm Vốn cố định (chi tiêu cho các Tài sản dài hạn) thì rủi ro rất lớn do Vốn vay ngắn hạn có thể bị triệu hồi trong thời hạn ngắn, không đáo hạn được nữa, trong khi Tài sản dài hạn chưa sinh lợi ngay mà lại phải chia vốn ra trả dần. Vốn vay ngắn hạn cũng có lãi suất không ổn định, ảnh hưởng hiệu quả trong đầu tư dài hạn.

Trường hợp hiểu Vốn dài hạn mà bạn đã nêu theo nghĩa là Vốn cố định thì lúc này chính là đề cập đến các loại Tài sản dài hạn như đã ví dụ (trong đó có TSCĐ). Vậy bạn nên tìm hiểu lại cho rõ trước khi đi sâu phân tích để tránh "lạc đề".
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều