Hình thuc xuât nhâp hang hoa

  • Thread starter saohom
  • Ngày gửi
S

saohom

Guest
5/8/05
7
0
0
HCM
Ban nao biet hinh thuc "nhap truoc xuat truoc" va "dich danh" khac nhau the nao giai thich cho minh hieu voi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
* Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): Theo phương pháp này giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phương pháp này là giá thực tế của vật liệu mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế của vật liệu xuất trước và do vậy giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào sau cùng. Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm.

* Phương pháp đích danh (hay phương pháp trực tiếp):
Theo phương pháp này, vật liệu được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng (trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất vật liệu nào sẽ tính theo giá thực tế của vật liệu đó. Phương pháp này thường sử dụng trong các doanh nghiệp sử dụng ít loại vật liệu hoặc vật liệu sử dụng ổn định, có tính tách biệt và nhận diện được.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA