Hạch toán tiền thừa bên bán trả lại

  • Thread starter kt09
  • Ngày gửi
K

kt09

Trung cấp
12/2/09
112
0
16
HCM
Bên e thanh toán tiền hàng dư, khách hàng trả lại tiền thừa. Vậy số tiền chênh lệch này hạch toán thế nào?
VD: đã thanh toán trước: 10.000: Có1121 Nợ 331: 10.000
Giá trị hóa đơn là: 5.000: Nợ 156 Có 331: 5.000
Bên bán trả lại: 5.000 Nợ 1121 Có 331: 5.000

E làm vậy có đúng ko vì e thấy bên phải thu của khách hàng này =0 nghĩa là tổng PS ko + 5.000 này vào?

Các anh chị giúp e với.
 
B

Big Rat

Guest
Bên e thanh toán tiền hàng dư, khách hàng trả lại tiền thừa. Vậy số tiền chênh lệch này hạch toán thế nào?
VD: đã thanh toán trước: 10.000: Có1121 Nợ 331: 10.000
Giá trị hóa đơn là: 5.000: Nợ 156 Có 331: 5.000
Bên bán trả lại: 5.000 Nợ 1121 Có 331: 5.000

E làm vậy có đúng ko vì e thấy bên phải thu của khách hàng này =0 nghĩa là tổng PS ko + 5.000 này vào?

Các anh chị giúp e với.

Bạn ghi hơi bị rối
Theo trong câu hỏi của bạn là bạn đã ứng trước cho người bán, sau đó bạn mua không đủ với số tiền đã ứng nên được người bán trả lại tiền thừa chứ đâu có liên quan gì đến khách hàng. Ở đây vai trò của bạn chính là khách hàng và bên còn lại chính là bên bán mà
vậy nếu như người ta trả lại tiền ứng trước thì bạn ghi tăng tiền giảm khoản phải trả mà bạn đã ứng trước như bình thuờng (Nợ 112 có 331):004:
 
Sửa lần cuối:
C

catlazy

Sơ cấp
27/10/09
14
0
0
35
phu tho
a,Khi ứng tiền
Nợ 331: 10000
Có 11121: 10000
b, Khi mua hàng
Nợ 156: 5000
Có 331: 5000
c, Khi bên bán trả lại tiền thừa
Nợ 1121: 5000
Có 331:5000
 
S

saomaikt

Sơ cấp
16/3/10
8
0
1
HN
Bên e thanh toán tiền hàng dư, khách hàng trả lại tiền thừa. Vậy số tiền chênh lệch này hạch toán thế nào?
VD: đã thanh toán trước: 10.000: Có1121 Nợ 331: 10.000
Giá trị hóa đơn là: 5.000: Nợ 156 Có 331: 5.000
Bên bán trả lại: 5.000 Nợ 1121 Có 331: 5.000

E làm vậy có đúng ko vì e thấy bên phải thu của khách hàng này =0 nghĩa là tổng PS ko + 5.000 này vào?

Các anh chị giúp e với.
Bạn định khoản thế này thì hoá ra không có phát sinh tăng hay giảm của tài khoản 331 ở nghiệp vụ này à? (vì Nợ và Có của bạn đều là 10000)
Theo mình bạn cứ làm bình thường:
Khi thanh toán N 331 / C 112 (10000)
Khi khách hàng trả lại tiền N112/ C331 (5000)
 
S

saomaikt

Sơ cấp
16/3/10
8
0
1
HN
Bên e thanh toán tiền hàng dư, khách hàng trả lại tiền thừa. Vậy số tiền chênh lệch này hạch toán thế nào?
VD: đã thanh toán trước: 10.000: Có1121 Nợ 331: 10.000
Giá trị hóa đơn là: 5.000: Nợ 156 Có 331: 5.000
Bên bán trả lại: 5.000 Nợ 1121 Có 331: 5.000

E làm vậy có đúng ko vì e thấy bên phải thu của khách hàng này =0 nghĩa là tổng PS ko + 5.000 này vào?

Các anh chị giúp e với.
Bạn định khoản thế này thì hoá ra không có phát sinh tăng hay giảm của tài khoản 331 ở nghiệp vụ này à? (vì Nợ và Có của bạn đều là 10000)
Theo mình bạn cứ làm bình thường:
Khi thanh toán N 331 / C 112 (10000)
Khi khách hàng trả lại tiền N112/ C331 (5000)
 
Webketoan PRO

Xem nhiều