Xuất hoá đơn ra nước ngoài khi mua hàng cty A ở nước ngoài và bán cho công ty B cũng thuộc chính nướ

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
32
hn
Bình thường bên e mua hàng của cty A ở nước ngoài đều thông qua thủ tục nhập khẩu hải quan và bán trong nước
Lần này bên e mua hàng ko nhập khẩu mà bán cho cty B thuộc nước đó luôn
Vậy e muốn hỏi thủ tục về hàng hoá như thế nào và xuất hoá đơn đỏ ra sao để phù hợp với quy định hiện hành
 
Webketoan PRO
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
32
hn
huhu ko ai giup e a
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Bình thường bên e mua hàng của cty A ở nước ngoài đều thông qua thủ tục nhập khẩu hải quan và bán trong nước
Lần này bên e mua hàng ko nhập khẩu mà bán cho cty B thuộc nước đó luôn
Vậy e muốn hỏi thủ tục về hàng hoá như thế nào và xuất hoá đơn đỏ ra sao để phù hợp với quy định hiện hành

Trường hợp của bạn là mua bán hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và tiêu dùng ngòai Việt Nam nên sẽ không chịu thuế GTGT và thuế nhà thầu.

Tham khảo:
Luật thương mại:
Điều 30. Chuyển khẩu hàng hoá
1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức sau đây:
a) Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam;
............
3. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động chuyển khẩu hàng hóa

=> của bạn thuộc loại hình chuyển khẩu hàng hoá ngoài VN: không cần làm TKHQ.

Nghị định 12/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại..
Điều 15. Chuyển khẩu hàng hóa
Thương nhân được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá theo quy định sau đây:
1.Trừ hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều này, các loại hàng hóa khác đều được phép kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu; thủ tục chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam giải quyết tại Hải quan cửa khẩu.
2. Đối với hàng hóa thuộc thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân được thực hiện chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam sau khi có giấy phép của Bộ Thương mại. Trường hợp việc chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không cần xin giấy phép của Bộ Thương mại.
3. Hàng hóa chuyển khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi thực xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
4. Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng

=> Thực hiện hợp đồng theo trình tự và qui định về QL ngoại hối.

Thông tư 129/2008/BTC:
II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài;

=> loại hình này thuộc diện không chịu thuế GTGT
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều