Thuế TNDN tạm nộp thấp hơn thuế TNDN thực tế khi quyết toán làm báo cáo tài chính

  • Thread starter Khacchuc
  • Ngày gửi
K

Khacchuc

Sơ cấp
2/3/09
27
0
1
36
Nong Cong - Thanh Hoa
Cahò cả nhà
Em dang làm báo cáo tài chính nhưng vương vấn đề này mong nmọi người giúp em .
Thuế TNDN tạm tính 4 quý năm 2009 là : 2.475.000 VND
Trong đó quý 4 là : 475.000VND đã nộp trong tháng 01/2010
Nhưng bây giờ minh làm báo cáo tài chính thì thuế TNDN thực tế phải nộp là 3.050.560 VND , vậy cho minh hỏi minh có phải làm tờ khai bổ sung không hay cư nộp thuế bình thường và hạch toán thế nào đối với khoản thuế nay .
Mọi người ai biết giup em với em đang cần vf sắp đến hạn nộp báo cáo tài chính rồi .
Cảm ơn mọi người !
Webketoan Hub - Hóa đơn điện tử
 

Xem nhiều