dấu doanh thu, xuất lậu

  • Thread starter thanhhieungo
  • Ngày gửi

2173 lượt xem

T

thanhhieungo

Sơ cấp
7/2/10
14
0
0
31
ha dong
một cách để phát hiện dấu doanh thu và xuất lậu là kiểm tra sự phù hợp của giá vốn hàng bán xuất kho và doanh thu. các bạn bày minh cách xác định sự phù hợp với
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều