dấu doanh thu, xuất lậu

  • Thread starter thanhhieungo
  • Ngày gửi
T

thanhhieungo

Sơ cấp
7/2/10
14
0
0
33
ha dong
một cách để phát hiện dấu doanh thu và xuất lậu là kiểm tra sự phù hợp của giá vốn hàng bán xuất kho và doanh thu. các bạn bày minh cách xác định sự phù hợp với
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều