Văn bản về Thuế TNDN cần đọc ban đầu!

 • Thread starter dynhm
 • Ngày gửi
D

dynhm

Guest
12/4/08
3
0
0
40
Tp.HCM
1/ Luật thuế TNDN 2008 ngày 03-06-2008 có hiệu lực từ ngày 01-01-2009
2/ Nghị định : ND_124_2008_CP_Thue_TNDN ngày 11/12/2008 huong dan Luat Thue TNDN 2008
3/ Thông tư : TT 130 ngay 26-12-2009 huong dan ND 124-2008 ngày 11/12/2008 trên đây.
 

Đính kèm

 • 01-Luat thue TNDN 2008 nga 03-06-2008 hieu luc 01-01-2009.doc
  70.5 KB · Lượt xem: 15
 • 02-ND_124_2008_CP_Thue_TNDN huong dan Luat Thue TNDN 2008.rar
  31.6 KB · Lượt xem: 16
 • 03-TT 130 ngay 26-12-2009 huong dan ND 124.rar
  73.5 KB · Lượt xem: 20

Xem nhiều