Văn bản về Thuế TNDN cần đọc ban đầu!

  • Thread starter dynhm
  • Ngày gửi

1475 lượt xem

D

dynhm

Sơ cấp
12/4/08
3
0
0
38
Tp.HCM
1/ Luật thuế TNDN 2008 ngày 03-06-2008 có hiệu lực từ ngày 01-01-2009
2/ Nghị định : ND_124_2008_CP_Thue_TNDN ngày 11/12/2008 huong dan Luat Thue TNDN 2008
3/ Thông tư : TT 130 ngay 26-12-2009 huong dan ND 124-2008 ngày 11/12/2008 trên đây.
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều