tiền nhà doanh nghiệp trả cho người lao động thì tính thuế tncn ntn?

  • Thread starter thanhhieungo
  • Ngày gửi
T

thanhhieungo

Sơ cấp
7/2/10
14
0
0
33
ha dong
mọi người làm ơn trả lời giúp với. Doanh nghiệp trả tiền thuê nhà cho ban giám đốc người nước ngoài. thì khoản tiền nhà này có là doanh thu chịu thuế ko? nếu có thì phải tính thuế như thế nào. theo mình được biết thì chỉ 40% tiên nhà bị tính là thu nhập chịu thuế đúng ko?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
mọi người làm ơn trả lời giúp với. Doanh nghiệp trả tiền thuê nhà cho ban giám đốc người nước ngoài. thì khoản tiền nhà này có là doanh thu chịu thuế ko? nếu có thì phải tính thuế như thế nào. theo mình được biết thì chỉ 40% tiên nhà bị tính là thu nhập chịu thuế đúng ko?

Tham khảo cái này:
Tiền nhà và thu nhập tiền lương tiền công NET, GROSS theo Luật Thuế TNCN
Hiện nay, theo quy định của Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Thuế TNCN, khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo quy định đó, có thể tóm tắt tiền nhà theo công thức sau: Tiền nhà = Tổng Thu nhập chịu thuế (không có tiền nhà) X 15%. Mà theo Luật Thuế TNCN, Tổng thu nhập chịu thuế là bao gồm cả các khoản giảm trừ, các khoản bảo hiểm bắt buộc cá nhân nộp. Thuế TNCN của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công = Thu nhập tính thuế X Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần (hướng dẫn tại phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm Thông tư 84/2008 của Bộ Tài chính)

Ở đây, vấn đề đặt ra là khi cá nhân lãnh lương NET (tức thu nhập chịu thuế sau thuế) thì quy đổi ra tổng Thu nhập chịu thuế để tính tiền nhà như thế nào? Theo phụ lục 02/PL-TNCN hướng dẫn 7 bậc thuế suất thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ta thấy có thu nhập tính thuế (TNTT). TNTT ở đây phải được hiểu là TNTT Gross tức TNTT có thuế TNCN. Cá nhân nếu đã lãnh lương Gross thì chỉ việc lấy tiền lương đó trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định sẽ có TNTT Gross. Còn đối với cá nhân lãnh lương Net muốn quy đổi về TNTT Gross phải dựa vào phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm Thông tư 84/2008 của Bộ Tài chính để quy đổi và trước khi áp vào biểu 01/PL-TNCN, tiền lương Net đó phải được trừ đi khoản giảm trừ để ra TNTT Net rồi mới quy đổi điều này đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn 1578 ngày 28/4/2009, tức:

TNTT Net = Tổng TNCT Net – các khoản giảm trừ

Từ lý luận trên, ta thấy cụm từ trong phụ lục 01/PL-TNCN: “BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ”, cần lưu ý cụm từ “THU NHẬP SAU THUẾ” phải được hiểu là TNTT Net. Do đó, khi tính được TNTT Gross thông qua phụ lục 01/PL-TNCN ta phải cộng lại các khoản giảm trừ (Theo quy định của Luật Thuế TNCN) để ra Tổng TNCT (không có tiền nhà) từ đó việc tính tiền nhà sẽ bằng Tổng TNCT đó nhân (X) 15% và Tổng Thu nhập chịu thuế để khai thuế TNCT= Tổng TNCT (không có tiền nhà) + Tiền nhà.
Theo Thanh niên online
 
I

IMK

One more mile to Jericho
5/8/05
256
1
18
41
TPHCM
_từ 1/1/09 thì giới hạn 15% thu nhập ko còn nữa mà tính trên 100% số tiền thực trả
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều