hàm tìm kiếm và gán cho dữ kiện thiếu

 • Thread starter tyfnmax
 • Ngày gửi
T

tyfnmax

Guest
2/5/04
40
0
0
HN
Các bạn làm ơn cho mình hỏi

mình có 2 cột từ A1-A6 và cột Từ B1-B6

B1 đến B6 gồm các dữ liệu LOP1, LOP2, LOP3, LOP4, LOP5, LOP6.
A1-A3 gồm các dữ liệu LOP1, LOP6, LOP3.

Dùng hàm nào trong ô A4, A5 và A6 để nó tìm kiếm các giá trị từ A1-A3 để nó gán các giá trị còn thiếu trong cột B1-B6. Sau khi gán hàm thì ô A4,A5, A6 nó sẽ nhận giá trị LOP4, LOP2, LOP5 (các giá trị chưa xuất hiện trong cột A).
 
S

SA_DQ

Cao cấp
29/6/05
491
76
28
64
HCM city
Đây là một cách với những gì bạn đã mô tả: Hàm tự tạo thừ nha

Mã:
Option Explicit
[B]Function DienDuLieu(AllRange As Range, LookUpRange As Range)[/B]
 Dim Clls As Range, sRng As Range
 
 For Each Clls In AllRange
  Set sRng = LookUpRange.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
  If sRng Is Nothing Then
   DienDuLieu = Clls.Value:   Exit Function
  End If
 Next Clls
[B]End Function[/B]

Tại [A4] bạn nhập cú fáp =DienDuLieu(B1:B6,A$1:A3)
& FillDown xuống các ô còn lại;

Chú í địa chỉ tương đối dùm cái nha. (Để khỏi thắc mắc í mà!)
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
39
HN
Mã:
Option Explicit
[B]Function DienDuLieu(AllRange As Range, LookUpRange As Range)[/B]
 Dim Clls As Range, sRng As Range
 
 For Each Clls In AllRange
  Set sRng = LookUpRange.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
  If sRng Is Nothing Then
   DienDuLieu = Clls.Value:   Exit Function
  End If
 Next Clls
[B]End Function[/B]

Tại [A4] bạn nhập cú fáp =DienDuLieu(B1:B6,A$1:A3)
& FillDown xuống các ô còn lại;

Chú í địa chỉ tương đối dùm cái nha. (Để khỏi thắc mắc í mà!)

Làm sao để học được cách viết code như thế này nhỉ??? Bác SA DQ ơi, chỉ em với!
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều