hàm tìm kiếm và gán cho dữ kiện thiếu

 • Thread starter tyfnmax
 • Ngày gửi
T

tyfnmax

Guest
2/5/04
40
0
0
HN
Các bạn làm ơn cho mình hỏi

mình có 2 cột từ A1-A6 và cột Từ B1-B6

B1 đến B6 gồm các dữ liệu LOP1, LOP2, LOP3, LOP4, LOP5, LOP6.
A1-A3 gồm các dữ liệu LOP1, LOP6, LOP3.

Dùng hàm nào trong ô A4, A5 và A6 để nó tìm kiếm các giá trị từ A1-A3 để nó gán các giá trị còn thiếu trong cột B1-B6. Sau khi gán hàm thì ô A4,A5, A6 nó sẽ nhận giá trị LOP4, LOP2, LOP5 (các giá trị chưa xuất hiện trong cột A).
 
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
529
93
28
65
HCM city
Đây là một cách với những gì bạn đã mô tả: Hàm tự tạo thừ nha

Mã:
Option Explicit
[B]Function DienDuLieu(AllRange As Range, LookUpRange As Range)[/B]
 Dim Clls As Range, sRng As Range
 
 For Each Clls In AllRange
  Set sRng = LookUpRange.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
  If sRng Is Nothing Then
   DienDuLieu = Clls.Value:   Exit Function
  End If
 Next Clls
[B]End Function[/B]

Tại [A4] bạn nhập cú fáp =DienDuLieu(B1:B6,A$1:A3)
& FillDown xuống các ô còn lại;

Chú í địa chỉ tương đối dùm cái nha. (Để khỏi thắc mắc í mà!)
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
40
HN
Mã:
Option Explicit
[B]Function DienDuLieu(AllRange As Range, LookUpRange As Range)[/B]
 Dim Clls As Range, sRng As Range
 
 For Each Clls In AllRange
  Set sRng = LookUpRange.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
  If sRng Is Nothing Then
   DienDuLieu = Clls.Value:   Exit Function
  End If
 Next Clls
[B]End Function[/B]

Tại [A4] bạn nhập cú fáp =DienDuLieu(B1:B6,A$1:A3)
& FillDown xuống các ô còn lại;

Chú í địa chỉ tương đối dùm cái nha. (Để khỏi thắc mắc í mà!)

Làm sao để học được cách viết code như thế này nhỉ??? Bác SA DQ ơi, chỉ em với!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều