Tạm ứng Kinh phí Kho bạc khi đã có dự toán!

Thảo luận trong 'CĐKT hành chính sự nghiệp' bắt đầu bởi thanhqnlh, 3 Tháng tư 2010.

15,364 lượt xem

 1. thanhqnlh

  thanhqnlh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Mình nghiên cứu rất kỹ về chế độ Kế toán HCSN. Khi đơn vị HCSN được giao dự toán . Trong sách kế toán không nói cách hạch toán và thanh toán tạm ứng. Nguyên lý kế toán là phải nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi nợ và có . Có người thì bảo HT vào TK4612, hỏi ngược lại khi thanh toán HT vào đâu ...bí???? . Bạn nào nghiên cứu kỹ phần này cho ý kiến vì mình cũng đã hỏi các chuyên gia tài chính Bộ Tài chính họ trả lời cũng rất chung chung./.
  Xin cảm ơn.
   
  #1
 2. quanghuybh

  quanghuybh Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  daklak
  TU KPKB nhiều trường hợp lắm .nhưng tôi đã làm roi như sau:
  khi rút : nợ 111/ có 461 .đt ghi có 008 theo dỏi như các khoản chi khác .khi tập hợp chứng từ chi dầy đu thì hoàn tạm ứng theo mẩu
  "Khoâng ghi vaøo
  khu vöïc naøy " Maãu soá : C2-O3/NS
  GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN TAÏM ÖÙNG Nieân ñoä :
  Soá :

  Ñôn vò : MaõÑVQHNS:
  Taøi khoaûn : Taïi KBNN: Thò Xaõ Buoân Hoà
  Maõ caáp NS: …………………….. Teân CTMT,DA:………………………..
  ……………………………………………. Maõ CTMT,DA:………………………………………….
  Caên cöù soá dö taïm öùng ñeán ngaøy 30/6/ 2009 Ñeà nghò kho baïc Nhaø nöôùc :
  Thanh toaùn soá tieàn taïm öùng theo chi tieát nhö sau :

  Stt "Maõ
  nguoàn NS" "Maõ
  chöông " "Maõ
  ngaønh KT" "Maõ
  NDKT" Soá dö taïm öùng Soá ñeà nghò thanh toaùn Soá KBNN duyeät thanh toaùn
  0113 622 493 6549 5,000,000
  0113 622 493 6501 2,347,000
  0113 622 493 6549 1,350,000 1,303,000
  0113 622 493 6599 1,000,000
  0113 622 493 6551 215,000
  0113 622 493 6552 660,000 125,000
  0113 622 493 6649 500,000
  0113 622 493 6601 106,000 394,000
  0113 622 493 6749 3,500,000
  0113 622 493 6704 1,860,000 1,640,000
  0113 622 493 7049 10,000,000 2,642,000
  0113 622 493 7001 4,340,000
  0113 622 493 7006 570,000
  0113 622 493 7049 2,448,000
  Toång coäng 20,000,000 13,896,000 6,104,000
  Toång soá tieàn ghi baèng chöõ :

  Ngaøy thaùng naêm 2009
  Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò  PHAÀN KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC GHI
  Ñoàng yù thanh toaùn soá tieàn : ………………………………………………. Nôï TK :………………..
  Soá tieàn ghi baèng chöõ : ………………………………………………. Coù TK :………………..
  ……………………………………………………………………………….. Maõ quyõ :….Maõ ÑBHC :………..
  Maõ KBNN :……………
  Boä phaän kieåm soaùt cuûa kho baïc
  Ngaøy thaùng naêm 2009 Ngaøy thaùng naêm 2009
  Kieåm soaùt Phuï traùch Keá toaùn KT Tröôûng Giaùm ñoác
   
  #2
 3. chiaxa1325

  chiaxa1325 Lang thang!

  Bài viết:
  543
  Đã được thích:
  47
  Nơi ở:
  Chốn thiên đường
  Sao lại không nói chứ. Khi có dự toán bạn ghi Nợ 008, 009. Khi bạn tạm ứng kinh phí thì bạn hạch toán vào tk 336 đó.
   
  #3
 4. thatngoc

  thatngoc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  kontum
  mình cũng mới vào làm kt HCSN, nên mình cũng đang thắc mắc về việc đó. có phải khi mình được giao dự toán thì ghi Nợ 008, vậy khi nào thì mình hạch toán N112/461
  Khi mình rút dự toán bằng tiền mặt(thực chi)về nhập quỹ thì mình hạch toán N111/461 đồng thời ghi có 008. Hay mình hạch toán N111/336 zĩ các bạn?
   
  #4
 5. thanhqnlh

  thanhqnlh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Các bạn trả lời chưa đạt yêu cầu ! Nguyên lý kế toán là phải hạch toán nợ,có, phát sinh... Chủ đề đưa ra là tạm ứng Kinh phí kho bạc khi đã có dự toán. Mình đã nghiên cứu kỹ kế toán HCSN và đã có tham khảo nhiều quân sư kế toán, giảng viên, Bộ Tài chính ... Hầu như họ đều bí... Trả lời sai nguyên lý kế toán chỉ có Công tymisa trả lời đúng nguyên lý Kế toán, IMAS Bộ TC vi phạm nguyên lý Hạch toán kế toán!
   
  #5
 6. doipgdls

  doipgdls ::Khủng nhất WKT::

  Bài viết:
  272
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  A, A
  Khi chưa được giao dự toán mà kho Bạc vẫn cho tạm ứng (nguồn cải cách tiền lương chẳng hạn) mình tạm ứng qua TK 336 với tính chất "Tạm ứng chưa dự toán"
  Ghi Nợ 111; 112; 312 ....
  Có 336 ....
  Khi chi khoản này mình chưa được ghi nợ vào 661 mà phải hạch toán qua TK 312

  Nợ 312
  Có 111

  chờ đến khi được giao dự toán Thì mình có thể điều chỉnh từ tạm ứng chưa dự toán sang tạm ứng có dự toán để thanh toán tạm ứng với kho bạc và chỉ khi Kho bạc chấp nhận thanh toán tạm ứng thì mới được ghi nợ 008
  cụ thể:

  Thực hiện hoàn ứng:
  Nợ: 661
  có 312

  Nợ 336
  Có 461
  Có 008

  Nếu tạm ứng mà đã giao dự toán thì không phải qua 312


  Định khoản N112/ có 461 hơi hiếm thường chỉ dùng khi cần tạm rút kinh phí nhưng thường kho bạc không cho rút như thế này mà phải chuyển thẳng đến đối tượng cần thanh toán hoặc rút tiền mặt về quỹ để chi thôi

  Nếu rút tiền mặt thực chi thì ghi có 461, còn rút tạm ứng thì ghi có 336 (thường chỉ được rút thực chi khi đã có chứng từ, hoặc rút lương)
   
  #6
 7. thanhqnlh

  thanhqnlh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Trả lời chưa đạt yêu cầu! Tạm ứng kinh phí Kho bạc khi đã giao dự toán và thanh toán tạm ứng kho bạc khi đã giao dự toán!
   
  #7
 8. chiaxa1325

  chiaxa1325 Lang thang!

  Bài viết:
  543
  Đã được thích:
  47
  Nơi ở:
  Chốn thiên đường
  Thì nói là sử dụng TK 336 còn chi tiết thế nào có hướng dẫn hết mà.
  Tạm ứng: Nợ tk 111/Có 336. Khi thanh toán tạm ứng ghi Nợ 336/Có 461.Đồng thời có TK 008.....^^!
   
  #8
 9. nalethanh88

  nalethanh88 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  244
  Đã được thích:
  6
  Nơi ở:
  Lâm Đồng
  Bạn hạch toán N 111/ C 461 đồng thời ghi có 008, nếu là nguồn kinh phí dự án thì ghi N 111/ C 462 đồng thời ghi N 009:015:
   
  #9
 10. thatngoc

  thatngoc Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  kontum
  Vậy ban oi cho mình hỏi tiếp nhé!
  mình đọc trong cuốn chế độ kế toán HCSN khi mình hạch toán TK N661/461 là khi rút dự toán chi trực tiếp, vậy chi trực tiếp ở đây la chi như thế nào vậy bạn?
   
  #10
 11. speacial89

  speacial89 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  -khi được giao dự toán thì ghi N008/ 009
  -khi rút dự toán thì ghi N111,112/ C461 hoặc 462 và C008 hoặc 009
  -hạch toán là N112/C461 khi được cấp trên hoặc NSNN cấp hoặc được viện trợ băng TGNH. và khi đó thì không cần ghi N008/009
   
  #11
 12. speacial89

  speacial89 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  khi rút dư toán chi trực tiếp thì ghi: N661/ C461 và C008
  chi trực tiếp ở đây có thể là trả tiền mua NVL dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp, hoặc trả tiền chi phí dịch vụ mua ngoài dung cho hoạt động sự nghiệp....rất nhiều bạn ạ
   
  #12
 13. hungvq7888

  hungvq7888 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Nợ 111
  có 336
  và TT
  Hoàn ứng
  Nợ 336
  có 461; 462
  DT: Có 008;009
  chắc:là vậy
   
  #13
 14. hungvq7888

  hungvq7888 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Tiêu tiền thì cứ N661;662/có 111/112...
   
  #14
 15. hungvq7888

  hungvq7888 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Việt Nam
  N 211 có 111;112;...
  ĐT N 661;662 có 466 ok nhe các bạn
   
  #15
 16. quanghuybh

  quanghuybh Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  daklak
  tam ung kbnn khi co du toan

  khi đã có dự toán nhưng do 1 số công việc không thanh toán trực tiếp được thì xin kho bạc cho tạm ứng theo các tiểu mục đuôi 9 các mục cần tạm ứng
  1 /rút tạm ứng
  n 111
  c461 đt c008,004
  2/ khi chi có chứng từ chi
  n661
  c111
  3/cuuói năm nếu không sử dụng hết được thì nộp tiền mặt lại KBNN phục hồi ngân âch
  n461
  c111 ( đây là sai nhưng tôi vẩn thường sử dụng và được cấp nhận )
  các mẩu thanh toán tạm ứng kho bac như sau :
   
  #16
 17. quanghuybh

  quanghuybh Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  daklak
  mau
  Khoâng ghi vaøo
  khu vöïc naøy
  Maãu soá : C2-O3/NSGIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN TAÏM ÖÙNG Nieân ñoä :2009Soá :02Ñôn vò :MaõÑVQHNS: Taøi khoaûn : Taïi KBNN: Maõ caáp NS:……………………..Teân CTMT,DA:………………………..…………………………………………….Maõ CTMT,DA:………………………………………….Caên cöù soá dö taïm öùng ñeán ngaøy 30/8/ 2009 Ñeà nghò kho baïc Nhaø nöôùc : Thanh toaùn soá tieàn taïm öùng theo chi tieát nhö sau :SttMaõ
  nguoàn NS
  Maõ
  chöông
  Maõ
  ngaønh KT
  Maõ
  NDKT
  Soá dö taïm öùng Soá ñeà nghò thanh toaùn Soá KBNN duyeät thanh toaùn 011362249365497,303,000 01136224936501 3,176,000 01136224936505 1,350,000 011362249365992,125,000 01136224936649894,000 01136224936601 366,000 011362249367498,840,000 01136224936701 520,000 01136224936702 3,200,000 01136224936703 3,060,000 01136224936704 1,860,000 011362249370498,642,000 01136224937001 1,250,000 01136224937004 1,480,000 0, 7, 26, 0, 3, 67, 26, 0 01136224937049 5,512,000 011362249377993,300,0003,300,000 Toång coäng 31,104,00025,074,000 Toång soá tieàn ghi baèng chöõ : Ngaøy thaùng naêm 2009Keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò PHAÀN KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC GHI Nôï TK :……………….. Ñoàng yù thanh toaùn soá tieàn :……………………………………………….Coù TK :……………….. Soá tieàn ghi baèng chöõ :……………………………………………….Maõ quyõ :….Maõ ÑBHC :………..………………………………………………………………………………..Maõ KBNN :…………… Boä phaän kieåm soaùt cuûa kho baïc Ngaøy thaùng naêm 2009Ngaøy thaùng naêm 2009Kieåm soaùt Phuï traùch Keá toaùn KT Tröôûng Giaùm ñoác
  Khoâng ghi vaøo
  khu vöïc naøy
  Ñôn vò SDNS: Phuï Luïc soá 1Maõ ñôn vò: Maõ nguoàn BAÛNG KEÂ CHÖÙNG TÖØ THANH TOAÙN STTChöùng töøMaõ
  NDKT
  Noäi Dung Chi Soá Tieàn Soá Ngaøy13014/07/096501Thanh toaùn ñieän saùng thaùng 03,04/20091,808,00024110/08/096501Thanh toaùn ñieän saùng thaùng 05,06,07/20091,368,000 Coäng tieåu muïc 65013,176,00033614/07/096505Thanh toaùn khoaùn xaêng xe quyù 2/20091,350,000 Coäng tieåu muïc 65051,350,00043814/07/096601Thanh toaùn cöôùc ñieän thoaïi thaùng 03,4,5/09366,000 Coäng tieåu muïc 6601366,00051610/03/096701Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( tieàn taøu xe)260,00063514/07/096701Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( tieàn taøu xe)260,000 Coäng tieåu muïc 6701520,00071610/03/096702Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( phuï caáp coâng taùc phí )1,300,00083514/07/096702Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( phuï caáp coâng taùc phí )1,900,000 Coäng tieåu muïc 67023,200,00091610/03/096703Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( tieàn thueâ phoøng nguû )120,000 3514/07/096703Chi thanh toaùn coâng taùc phí ( tieàn thueâ phoøng nguû )2,940,000 Coäng tieåu muïc 67033,060,000103714/07/096704Thanh toaùn tieàn khoaùn coâng taùc phí quyù 2/20091,860,000 Coäng tieåu muïc 67041,860,000113414/07/097001Chi tieàn mua ñóa aâm nhaïc phuïc vuï cho giaûng daïy 400,000124007/08/097001Thanh toaùn tieàn mua khoan ñieän 850,000 Coäng tieåu muïc 70011,250,000132314/07/097004Chi tieàn trang phuïc cho giaùo vieân theå duïc 20091,480,000 Coäng tieåu muïc 70041,480,000143114/07/097049Thanh toaùn tieàn ñaët daáu tröôøng 200,000153214/07/097049Chi tieàn laøm baèng toát nghieäp THCS naêm hoïc 08-093,000,000163914/07/097049Thanhtoaùn tieàn ngoaøi trôøi GV theå duïc HKII(08-09)2,312,000 Coäng tieåu muïc 70495,512,000172614/04/097799Chi hoå trôï cho hoïc sinh thi hoïc sinh gioûi huyeän 3,300,000 Coäng tieåu muïc 77993,300,000Toång coäng 25,074,000Toång soá tieàn vieát baèng chöõ: ngaøy thaùng naêm 20092, 75, 38, 3, 3, 0, 43, 21 Ngöôøi laäp baûng keá toaùn tröôûng Thuû tröôûng ñôn vò
   
  #17
 18. hungvq7888

  hungvq7888 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  37
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Đó là bạn chuyển trả tiền cho 1 ai đó người đó trực tiếp đến nhận tiền hoặc chuyên vào tài khoản cho người đó đấy đúng không
   
  #18
 19. thucninh

  thucninh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hung yen
  Đã nói là rút tạm ứng đã cấp dự toán cơ mà.
  Chỗ mình cũng hay xảy ra trường hợp rút dự toán tạm ứng ( đã được cấp dự toán) ( VD: Rút tạm ứng KP đi khải sát thực địa, mình rút tiền mặt về cơ quan, rồi tạm ứng cho các anh đi thực địa, khi về họ trả mình chứng từ, đồng thời làm thủ tục hoàn ứng với mình luôn, sau đó mình làm hoàn ứng với kho bạc) Mình cũng gặp rắc rối là khi rút về, mình định khoản
  Nợ 111/Có 461 và đồng thời có 008 nhưng cuối năm khi mình làm thủ tục hoàn ứng kho bạc, mình làm đầy đủ các chứng từ cần thiết theo mẫu của kho bạc, nhưng về phần hạch toán của mình thì mình ko có động tác nào cả. Chính xác là ko tìm dc hướng dẫn nào về cái này cả. ( Mình làm theo qd19 2006).Mình dựa vào bảng đối chiếu kho bạc cuối năm vào 31/01 năm sau để làm căn cứ quyết toán.
  Xin mọi người cho ý kiến.
  Và đềnghị mọi ngươig nếu comment thì phải trọng tâm vào vấn đề, chủ topic đã nói rất rõ là tạm ứng đã rút câp dự toán. ( Chỗ mình vẫn đề này xảy ra thường xuyên, vì chủ yếu là đi nghiên cứu thực địa)
  Xin cảm ơn!
   
  #19
 20. nguyentuantu180688

  nguyentuantu180688 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  313
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  quang ninh
  theo mình nghĩ thì chi trực tiếp là thanh toán thẳng cho khách hàng. ví dụ, chi tiếp khách 2 triệu. ra kho bạc thanh toán thì ghi:nợ tk661 có tk 461. đồng thời ghi có tk 008
   
  #20

Chia sẻ trang này