Xin CV: 4344 TCT/NV7 ngày 5/12/2003

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Có bạn nào có CV 4344 TCT/NV7 ngày 5/12/2003 thì làm ơn cho mình với. Mình cảm ơn.
Nội dung CV đó về:

Hoá đơn chậm kê khai: Hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng sẽ được kê khai và khấu trừ thuế đầu vào ngay trong tháng đó hoặc trong 03 tháng tiếp theo. Quá thời hạn trên, các hóa đơn, chứng từ kê khai chậm sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Các hoá đơn, mặc dù không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng vẫn sẽ được đưa vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hãy xem lại có công văn đó không nhé!

Mình xin trích dẫn ra đây :

- Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2003 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cúa Luật thuế GTGT: Tại Điều 9, khoản 1c có nói đến trường hợp này.

- Thông tư sô 128/2003/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2003 Hướng dẫn thi hành Nghi định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cúa Luật thuế GTGT: Tại phần B - III - 1 - 1.2 - c cũng hướng dẫn trường hợp này.

Giả sử nếu có Công văn đó thì căn cứ theo thời gian update mới nhất, bạn chọn cái nào? Công văn hay Nghị định (kèm Thông tư)?
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
TT 128 là thuế TNDN chứ.
Mình đang tìm cv đó vì lý do khác mà. Thanks anyway.
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Cảm ơn Hungnv nhiều.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều