Toán tử tổ hợp giữa các mảng

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Thí dụ tôi có đoạn Code sau:
Sub Test()
Dim orgnArray As Range, calArray As Range, kqArray As Range
On Error Resume Next
Set orgnArray = Range("A1:A100")
Set calArray = Range ("A51:A100")
'Bây giờ tôi muốn gán mảng kết quả mảng kqArray là:
- Giao của 2 mảng này, Kq là ô A51:A100
- Hợp của 2 mảng này, Kq là ô A1:A100
- Trừ của 2 mảng này, Kq là ô A1:A50

Vậy code lệnh của VBA như thế nào?
Thanks for help!
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều