Link download toàn bộ tài liệu ôn thi CFA level 2 2010 cua Schweser

  • Thread starter hoatnq
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hoatnq

Guest
6/8/07
2
0
0
42
Hanoi
Giờ gửi cái này có thể là hơi muộn rồi, song nếu bạn nào đang tập trung hết sức cho kỳ thi tháng 6/2010 thì mình hi vọng sẽ giúp ích ít nhiều:

1. Schweser Books:
http://hotfile.com/dl/27941218/0fc274c/CFA2010L2SN0.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941229/9613dd8/CFA2010L2SN1.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941270/fd45337/CFA2010L2SN2.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941316/0227c54/CFA2010L2SN3.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941338/6a6e9e9/CFA2010L2SN4.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941340/fb9f35c/CFA2010L2SN5.pdf.htm
or
http://www.filefactory.com/file/b00098e/n/CFA2010L2SN0.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009a9/n/CFA2010L2SN1.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009af/n/CFA2010L2SN2.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009b9/n/CFA2010L2SN3.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009c2/n/CFA2010L2SN4.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009c5/n/CFA2010L2SN5.pdf

2. Quick Sheet + WorkBook
http://www.filefactory.com/file/b000cha/n/CFA2010L2QS.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009ee/n/CFA2010L2WB1.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009hb/n/CFA2010L2WB2.pdf
or
http://www.filefactory.com/file/b000cha/n/CFA2010L2QS.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009ee/n/CFA2010L2WB1.pdf
http://www.filefactory.com/file/b0009hb/n/CFA2010L2WB2.pdf

3. Practice Tests
http://hotfile.com/dl/27941341/03b2fe5/CFA2010L2SPE1.pdf.html
http://hotfile.com/dl/27941343/29035d4/CFA2010L2SPE2.pdf.htm
or
http://www.filefactory.com/file/b0009e7/n/CFA2010L2SPE1.pdf
http://www.filefactory.com/file/b000ced/n/CFA2010L2SPE2.pdf

4. Question Bank
http://hotfile.com/dl/30188597/21c510c/CFA2010L2QBank.rar.html
or
http://rapidshare.com/files/356007737/CFA2010L2QBank.rar

5. Secret Sauce
http://www.sendspace.com/file/g8gtqm

6. Curriculum
http://hotfile.com/dl/28235279/c22a8c1/CFA2010CurriculumL2B1.pdf.html
http://hotfile.com/dl/28235815/762e6f6/CFA2010CurriculumL2B2.pdf.html
http://hotfile.com/dl/28234934/d6bad93/CFA2010CurriculumL2B3.pdf.html
http://hotfile.com/dl/28235824/f600fe8/CFA2010CurriculumL2B4.pdf.html
http://hotfile.com/dl/28235046/2f5a3ae/CFA2010CurriculumL2B5.pdf.html
http://hotfile.com/dl/28235696/48d72a7/CFA2010CurriculumL2B6.pdf.html
or
http://www.filefactory.com/file/b2264e5/n/CFA2010CurriculumL2B1.pdf
http://www.filefactory.com/file/b00h12b/n/CFA2010CurriculumL2B2.pdf
http://www.filefactory.com/file/b1558b0/n/CFA2010CurriculumL2B3.pdf
http://www.filefactory.com/file/b00h19b/n/CFA2010CurriculumL2B4.pdf
http://www.filefactory.com/file/b00h12d/n/CFA2010CurriculumL2B5.pdf
http://www.filefactory.com/file/b00h14a/n/CFA2010CurriculumL2B6.pdf

7. Videos
http://hotfile.com/dl/27939359/429967b/CFA2010L2.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939358/a897505/CFA2010L2.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939361/2602e2d/CFA2010L2.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939360/f04cf93/CFA2010L2.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939362/1639344/CFA2010L2.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939610/b2f51e2/CFA2010L2.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939611/e73a342/CFA2010L2.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939614/8abb3a1/CFA2010L2.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939617/d5cb90a/CFA2010L2.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939624/e8c7541/CFA2010L2.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939873/efd561f/CFA2010L2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939879/137538d/CFA2010L2.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939881/44e71f9/CFA2010L2.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939882/cbfa0b2/CFA2010L2.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/27939889/4cbf34c/CFA2010L2.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940128/af4e6b1/CFA2010L2.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940131/4c331a6/CFA2010L2.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940136/501a1fd/CFA2010L2.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940138/3df642a/CFA2010L2.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940139/e3062cc/CFA2010L2.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940347/14e9ebd/CFA2010L2.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940348/ec27e2c/CFA2010L2.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940349/e8331db/CFA2010L2.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940351/c2c2bb4/CFA2010L2.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940354/cbb4811/CFA2010L2.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940588/7eb65d2/CFA2010L2.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940589/df341ac/CFA2010L2.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940593/833a582/CFA2010L2.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940595/0a78bad/CFA2010L2.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940601/0af29ea/CFA2010L2.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940863/9975f74/CFA2010L2.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940867/a7fb89d/CFA2010L2.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940868/6f0d59a/CFA2010L2.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940872/34bbf29/CFA2010L2.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/27940882/3afcecc/CFA2010L2.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/27941122/0f44c5f/CFA2010L2.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/27941124/0f01772/CFA2010L2.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/27941129/6f4cc1a/CFA2010L2.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/27941134/edc1aeb/CFA2010L2.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/27941139/44b7ac6/CFA2010L2.part40.rar.html
or
http://www.filefactory.com/file/b000649/n/CFA2010L2.part01.rar
http://www.filefactory.com/file/b35c6a7/n/CFA2010L2.part02.rar
http://www.filefactory.com/file/b000d7h/n/CFA2010L2.part03.rar
http://www.filefactory.com/file/b000656/n/CFA2010L2.part04.rar
http://www.filefactory.com/file/b00063c/n/CFA2010L2.part05.rar
http://www.filefactory.com/file/b000641/n/CFA2010L2.part06.rar
http://www.filefactory.com/file/b000eea/n/CFA2010L2.part07.rar
http://www.filefactory.com/file/b000703/n/CFA2010L2.part08.rar
http://www.filefactory.com/file/b0006h0/n/CFA2010L2.part09.rar
http://www.filefactory.com/file/b418ea7/n/CFA2010L2.part10.rar
http://www.filefactory.com/file/b000d76/n/CFA2010L2.part11.rar
http://www.filefactory.com/file/b000718/n/CFA2010L2.part12.rar
http://www.filefactory.com/file/b000744/n/CFA2010L2.part13.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007a7/n/CFA2010L2.part14.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007bb/n/CFA2010L2.part15.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007f1/n/CFA2010L2.part16.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007bd/n/CFA2010L2.part17.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007ch/n/CFA2010L2.part18.rar
http://www.filefactory.com/file/b0007f6/n/CFA2010L2.part19.rar
http://www.filefactory.com/file/b000ed3/n/CFA2010L2.part20.rar
http://www.filefactory.com/file/b00083f/n/CFA2010L2.part21.rar
http://www.filefactory.com/file/b00086f/n/CFA2010L2.part22.rar
http://www.filefactory.com/file/b000863/n/CFA2010L2.part23.rar
http://www.filefactory.com/file/b0008b1/n/CFA2010L2.part24.rar
http://www.filefactory.com/file/b0008c5/n/CFA2010L2.part25.rar
http://www.filefactory.com/file/b000922/n/CFA2010L2.part26.rar
http://www.filefactory.com/file/b000d8f/n/CFA2010L2.part27.rar
http://www.filefactory.com/file/b0008hb/n/CFA2010L2.part28.rar
http://www.filefactory.com/file/b000904/n/CFA2010L2.part29.rar
http://www.filefactory.com/file/b000ee3/n/CFA2010L2.part30.rar
http://www.filefactory.com/file/b00093g/n/CFA2010L2.part31.rar
http://www.filefactory.com/file/b00094c/n/CFA2010L2.part32.rar
http://www.filefactory.com/file/b00096d/n/CFA2010L2.part33.rar
http://www.filefactory.com/file/b000ee4/n/CFA2010L2.part34.rar
http://www.filefactory.com/file/b000967/n/CFA2010L2.part35.rar
http://www.filefactory.com/file/b00099d/n/CFA2010L2.part36.rar
http://www.filefactory.com/file/b0009d5/n/CFA2010L2.part37.rar
http://www.filefactory.com/file/b0009f7/n/CFA2010L2.part38.rar
http://www.filefactory.com/file/b000a09/n/CFA2010L2.part39.rar
http://www.filefactory.com/file/b150ab5/n/CFA2010L2.part40.rar

Chuc cac ban on thi tot va thi do ca nhe!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
integrity1290

integrity1290

Guest
1/7/10
72
0
0
Webketoan
Cfa 2010


Tài liệu CFA có dung lượng rất lớn, level 1 10.6 G, level 2 9.8 G, level 3 11.6G => tổng cộng 32G các bạn download rất tốn thời gian, nhưng thường thì các link đều die...

Mình bán bộ CFA 3 level tại TPHCM (vận chuyển tận nhà miễn phí) ai cần pm 0933153334 or huynhtrungcangvn@gmail.com or inte1290@yahoo.com.vn
thumb.large_05_2010_1272935264.280.280.gif

TRỌN BỘ CFA 150K/1 LEVEL – TÀI LIỆU ĐƯỢC GHI DƯỚI DẠNG DỮ LIỆU VÀ GHI VÀO ĐĨA DVD. MỖI LEVEL GỒM CÓ:

* CFA Curriculum Program
* CFA Kaplan Schweser Notes
* CFA Kaplan Schweser Workbook
* CFA Kaplan Schweser Practice Exam
* CFA Kaplan Schweser Quicksheet
* CFA Kaplan Schweser Question Bank
* CFA Kaplan Schweser Video CDs ( 16CDs)
* CFA Mock exam June – 2010
* CFA Sample test
* CFA Official Test and answer
* CFA Stalla books

Liên hệ: 0933153334 or huynhtrungcangvn@gmail.com or inte1290@yahoo.com.vn

http://cfa2010.webdoanhnghiep.biz/trang-chu.aspx

http://chodientu.vn/sp-Tai-lieu-CFA-...CM/2407553.htm
 
Sửa lần cuối:
K

kasino

Sơ cấp
2/9/09
19
0
1
35
Học viện Tài chính
Cũng may mà đây là thị trường tương đối hoàn hảo nến có thể tham gia và rút khỏi một cách dễ dàng. Ít hôm nữa em ra trường, đi làm rồi nhường lại sân cho các bác >:D<
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA