Công cụ hỗ trợ lập trình nhiều tính năng

 • Thread starter htqtn
 • Ngày gửi
H

htqtn

Sơ cấp
21/8/05
32
0
0
39
Thais Nguyeen
#1
TextMaestro 1.0.616
Công cụ hỗ trợ lập trình nhiều tính năng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.echip.com.vn%2Fechiproot%2Fimages%2F2004%2Fso153%2Ftextmeastro.jpg&hash=1446407e2e4a189600279e4df0a0e55c


Chương trình có ba chức năng cơ bản: quản lý thư mục, FTP (cập nhật dữ liệu trên mạng), chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình (có thể chuyển đổi các mẫu Form với nhau, viết các tập tin Script, chuyển đổi ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ C, quét các Source Code, đổi tên tập tin Batch Mode, đặt/quét/sửa đổi các XML Flag). Tương thích mọi Windows, không cần cài đặt, tải tại http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2004/TextMaestro.exe (2,33MB).

Đã sử dụng nó rất tốt đó..
 

Thành viên trực tuyến

 • lam 17
 • daongocnam0603
 • Ngohue28.1
 • Tranthao2001
 • seocuulong
 • xediengiatot
 • nguyễn quyên kim
 • xanha78
 • fighting
Xem nhiều