Mỗi tuần một chuyên đề

Công cụ hỗ trợ lập trình nhiều tính năng

  • Thread starter htqtn
  • Ngày gửi
H

htqtn

Guest
21/8/05
32
0
0
44
Thais Nguyeen
TextMaestro 1.0.616
Công cụ hỗ trợ lập trình nhiều tính năng
textmeastro.jpg


Chương trình có ba chức năng cơ bản: quản lý thư mục, FTP (cập nhật dữ liệu trên mạng), chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình (có thể chuyển đổi các mẫu Form với nhau, viết các tập tin Script, chuyển đổi ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ C, quét các Source Code, đổi tên tập tin Batch Mode, đặt/quét/sửa đổi các XML Flag). Tương thích mọi Windows, không cần cài đặt, tải tại http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2004/TextMaestro.exe (2,33MB).

Đã sử dụng nó rất tốt đó..
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA