Các thuật ngữ Excel VBA

  • Thread starter levanduyet
  • Ngày gửi
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
Chào các bạn,
Thread này nhằm đưa ra, thống nhất các thuật ngữ trong quá trình dịch sách của EFC. Xin các bạn đường post các câu hỏi, hay nội dung khác vào thread này.
Xin cám ơn.

Lê Văn Duyệt
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
Tôi xin đưa ra một số thuật ngữ tiếng Anh chúng ta thường gặp khi đọc sách này là:
Cell
Range
WorkSheet
Workbook
Sheet
Even
Object
Property
Procedure
Function
Control
Bug
Tip
Trick
Dialog
Custom
Toolbar
Menu
Add-in
Application
Xin các bạn cho ý kiến dịch các từ này sang tiếng việt như thế nào?

Lê Văn Duyệt
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
47
Hà Nội
www.bluesofts.net
Theo quê của tôi thi dịch tạm như sau:
Cell = Ô
Range = Vùng
WorkSheet = Sổ
Workbook = Tệp (Excel)
Sheet = Sổ
Event = Sự kiện
Object = Đối tượng
Property = Thuộc tính
Procedure = Thủ tục
Function = Hàm
Control = Điều khiển
Bug = tạm dịch
Tip = Chú thích
Trick = ?
Dialog = Hộp thoại
Custom = Tùy biến (tùy vào đối tượng sử dụng mà lại có tên khác)
Toolbar = Thanh công cụ
Menu = Trình đơn (co the cu de nguyen ten nay la Menu)
Add-in = Thư viện liên kết trong (Excel)
Application = Chương trình
Xin các bạn cho ý kiến dịch các từ này sang tiếng việt như thế nào?

Theo ý tôi thì tất cả các từ trên là những từ khóa chính trong thành phần của Excel, chúng ta nên có một phần mở đầu giới thiệu thành phần gắn với màn hình minh họa. Các bài viết sau dùng y nguyên từ khóa này không dich ra tiếng Việt, việc không dịch từ khóa sang tiếng Việt còn là vì người đọc là để viết lệnh mà viết lệnh phải nhớ các khóa này nên phải nhớ.
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
Tuanktcdcn nói:
Theo quê của tôi thi dịch tạm như sau:
Cell = Ô
Range = Vùng
WorkSheet = Sổ
Workbook = Tệp (Excel)
Sheet = Sổ
Event = Sự kiện
Object = Đối tượng
Property = Thuộc tính
Procedure = Thủ tục
Function = Hàm
Control = Điều khiển
Bug = tạm dịch
Tip = Chú thích
Trick = ?
Dialog = Hộp thoại
Custom = Tùy biến (tùy vào đối tượng sử dụng mà lại có tên khác)
Toolbar = Thanh công cụ
Menu = Trình đơn (co the cu de nguyen ten nay la Menu)
Add-in = Thư viện liên kết trong (Excel)
Application = Chương trình
Xin các bạn cho ý kiến dịch các từ này sang tiếng việt như thế nào?

Theo ý tôi thì tất cả các từ trên là những từ khóa chính trong thành phần của Excel, chúng ta nên có một phần mở đầu giới thiệu thành phần gắn với màn hình minh họa. Các bài viết sau dùng y nguyên từ khóa này không dich ra tiếng Việt, việc không dịch từ khóa sang tiếng Việt còn là vì người đọc là để viết lệnh mà viết lệnh phải nhớ các khóa này nên phải nhớ.
Tôi cũng đồng ý với Tuân nhưng liệu khi mình dịch mình giữ nguyên các từ trên thì...có sao không?
Về các từ
WorkSheet = Sổ
Workbook = Tệp (Excel)
Sheet = Sổ
Tôi thấy không suông lắm. Có ai có ý kiến gì không?
Application, có thể dịch là ứng dụng được không?
Bug, có thể dịch là lỗi có được không?

Lê Văn Duyệt
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Worksheet : bảng tính
Sheet : trang, bảng tính
Workbook : chưa tìm được từ nào hay hơn
Nhưng có lẽ các bạn nên sắp xếp thành từng vần, để dễ theo dõi. Bổ sung thêm một số từ như sau :
-Array : Mảng
-Argument : Đối số
-Block : khối (một nhóm điều lệnh được bắt đầu và kết thúc bằng một số từ khoá nhất định, thí dụ IF và END IF)
-Collection : Tập hợp (một nhóm các đối tượng, thí dụ : tập hợp Worksheets bao gồm một nhóm các đối tượng Worksheet)
-Method : phương pháp
-Object Variable : Biến đối tượng
-Option Explicit : Một tuỳ chọn có thể ấn định tại đầu một bảng Modun VBA, dùng tuỳ chọn này có nghĩa là bạn không thể dùng một tên biến nếu chưa khai báo
-Active : kích hoạt, hoạt động. Các bạn thống nhất dịch các từ sau đây như thế nào ?
-ActiveCell
-ActiveSheet
-Item
-Operator
-Dialog box
-Handle
-Portion
Bắt đầu từ bài sau, đề nghị mỗi Topic là một vần riêng nhé, có thể kết hợp từ A-G, từ H-P, từ Q-Z...
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
handung107 nói:
Worksheet : bảng tính
Sheet : trang, bảng tính
Workbook : chưa tìm được từ nào hay hơn
Nhưng có lẽ các bạn nên sắp xếp thành từng vần, để dễ theo dõi. Bổ sung thêm một số từ như sau :
-Array : Mảng
-Argument : Đối số
-Block : khối (một nhóm điều lệnh được bắt đầu và kết thúc bằng một số từ khoá nhất định, thí dụ IF và END IF)
-Collection : Tập hợp (một nhóm các đối tượng, thí dụ : tập hợp Worksheets bao gồm một nhóm các đối tượng Worksheet)
-Method : phương pháp
-Object Variable : Biến đối tượng
-Option Explicit : Một tuỳ chọn có thể ấn định tại đầu một bảng Modun VBA, dùng tuỳ chọn này có nghĩa là bạn không thể dùng một tên biến nếu chưa khai báo
-Active : kích hoạt, hoạt động. Các bạn thống nhất dịch các từ sau đây như thế nào ?
-ActiveCell
-ActiveSheet
-Item
-Operator
-Dialog box
-Handle
-Portion
Bắt đầu từ bài sau, đề nghị mỗi Topic là một vần riêng nhé, có thể kết hợp từ A-G, từ H-P, từ Q-Z...

ActiveCell: ô hiện tại, ô hiện hành
ActiveSheet: trang bảng tính hiện tại

Lê Văn Duyệt
 
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
Tuanktcdcn nói:
Theo quê của tôi thi dịch tạm như sau:
WorkSheet = Sổ
Workbook = Tệp (Excel)
Sheet = Sổ
Control = Điều khiển
Bug = tạm dịch
Tip = Chú thích
Trick = ?
Add-in = Thư viện liên kết trong (Excel)
Application = Chương trình
Xin các bạn cho ý kiến dịch các từ này sang tiếng việt như thế nào?

handung107 nói:
Worksheet : bảng tính
Sheet : trang, bảng tính
Workbook : chưa tìm được từ nào hay hơn

Kể cũng khó nhỉ, đọc tiếng anh còn dễ hiểu hơn tiếng Việt :)

Control = Tùy theo tình huống mà dịch, nếu là động từ thì nó là ... điều khiển :), nếu là danh từ (như activex control) thì nó là...chưa bao giờ dịch ra cả. Ý nghĩa của nó là 1 đối tượng (object) có ... đầy đủ các tính chất của 1 đối tượng theo nghĩa bình thường khác (thuộc tính, phương thức, sự kiện....) và có thể được "sử dụng" bới các containers khác (có thể là 1 window trong hoặc ngoài). Tóm lại là. ActiveX Control nên gọi nó là ActiveX Control thì tốt hơn. Không nên dịch ra tiếng Việt. Chỉ nên có 1 định nghĩa trong sách mà thôi, rồi cứ dùng nguyên bản những từ...ko có trong từ điển tiếng Việt chứ ko nên dùng từ dịch)
Bug = Lỗi (Vì thế mới có cái Bug Fix (sửa lỗi) Tuân à) (Người ta hay ví "Lỗi" như là "Con bọ")
Tip = Hướng dẫn
Trick = Mẹo
(Tóm lại là Tips & Tricks thường dịch kèm với nhau mới có nghĩa)

Add-in = Thư viện hỗ trợ bổ sung
Application = Ứng dụng
 
T

the7habitsman

Guest
10/9/05
89
0
0
Hà nội
handung107 nói:
Worksheet : bảng tính
Sheet : trang, bảng tính
Workbook : chưa tìm được từ nào hay hơn
Nhưng có lẽ các bạn nên sắp xếp thành từng vần, để dễ theo dõi. Bổ sung thêm một số từ như sau :
-Array : Mảng
-Argument : Đối số
-Block : khối (một nhóm điều lệnh được bắt đầu và kết thúc bằng một số từ khoá nhất định, thí dụ IF và END IF)
-Collection : Tập hợp (một nhóm các đối tượng, thí dụ : tập hợp Worksheets bao gồm một nhóm các đối tượng Worksheet)
-Method : phương pháp
-Object Variable : Biến đối tượng
-Option Explicit : Một tuỳ chọn có thể ấn định tại đầu một bảng Modun VBA, dùng tuỳ chọn này có nghĩa là bạn không thể dùng một tên biến nếu chưa khai báo
-Active : kích hoạt, hoạt động. Các bạn thống nhất dịch các từ sau đây như thế nào ?
-ActiveCell
-ActiveSheet
-Item
-Operator
-Dialog box
-Handle
-Portion
Bắt đầu từ bài sau, đề nghị mỗi Topic là một vần riêng nhé, có thể kết hợp từ A-G, từ H-P, từ Q-Z...

Worksheet : (trang) bảng tính
Sheet : trang, bảng tính
Workbook : Sổ tính - hê hê, nghe nực cười quá :)

-Argument : Tham số
-Method: Bình thường thì nó là Phương pháp, nhưng nếu Object's Method thì Method ở đây phải dịch là Phương thức (Đây là từ chuẩn rồi, yên tâm đi)
-Option Explicit: Lựa chọn rõ ràng
-Option Implicit: Lựa chọn mờ
-Item: Phần tử
-Operator: Toán tử
-Dialog box: Hộp thoại
-Handle: Điều khiển (ví dụ: Error handle: điều khiển lỗi, Control's handle: Điều khiển của activeX control)
Chú ý: bất kỳ 1 window nào cũng có handle (hwnd) và nếu activex control nào mà có hwnd thì bản chất của nó chính là 1 window. (vì thế mới có hệ điều hành windows mà - nhiều window :)). Mà đã là window thì phải có những thuộc tính sau:... search MSDN :). Ví dụ nhé: Textbox, Combobox, buttons, listbox, treeview, grid, listview, v.v... đều là 1 hoặc nhiều window(s); Các controls như Label, Timer,... ko phải là window. Ko tin, bạn cứ thử lấy control label hay timer rồi chấm 1 cái lên xem có thuộc tính hwnd ko? Debug.Print Label1.hWnd --> Runtime Error ngay :)


Have Fun!
 
Sửa lần cuối:
W

workman

Guest
22/7/05
372
2
0
51
Ho Chi Minh
Tôi ủng hộ ý kiến của bác SHM. Một vài định nghĩa ta nên để nguyên tiếng Anh coi bộ dễ hiểu hơn. Ví dụ : khi bất cứ người nào mở excel lên, ai cũng thấy ba cái Sheet mặc định hiện ra. Nếu ta để nguyên chữ "Sheet" thì người đọc chắc chắn sẽ hình dung được ta muốn nói cái gì, còn dùng chữ "trang" thì chưa chắc 100% ai cũng hiểu.

Đương nhiên một vài thuật ngữ khó hiểu ta nên dịch ra tiếng Việt, nhưng không nhất thiết cứ phải dịch 1:1 tuốt tuột ra tiếng Việt.

Đây là ý kiến cá nhân thôi, chứ tôi sẽ vẫn tôn trọng ý kiến của số đông.
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
workman nói:
Tôi ủng hộ ý kiến của bác SHM. Một vài định nghĩa ta nên để nguyên tiếng Anh coi bộ dễ hiểu hơn. Ví dụ : khi bất cứ người nào mở excel lên, ai cũng thấy ba cái Sheet mặc định hiện ra. Nếu ta để nguyên chữ "Sheet" thì người đọc chắc chắn sẽ hình dung được ta muốn nói cái gì, còn dùng chữ "trang" thì chưa chắc 100% ai cũng hiểu.

Đương nhiên một vài thuật ngữ khó hiểu ta nên dịch ra tiếng Việt, nhưng không nhất thiết cứ phải dịch 1:1 tuốt tuột ra tiếng Việt.

Đây là ý kiến cá nhân thôi, chứ tôi sẽ vẫn tôn trọng ý kiến của số đông.
Còn Worksheet thì sao?
Trong VBA thì Sheets là rộng hơn Worksheet!
Lê Văn Duyệt
 
W

workman

Guest
22/7/05
372
2
0
51
Ho Chi Minh
Hì hì, chuyên sâu vào VBA thì tôi chịu. Ấy là tôi nói dịch như thế nào để những người amateur như tôi dễ hiểu thôi, còn thì tùy các bác chuyên gia lập trình.
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
workman nói:
Hì hì, chuyên sâu vào VBA thì tôi chịu. Ấy là tôi nói dịch như thế nào để những người amateur như tôi dễ hiểu thôi, còn thì tùy các bác chuyên gia lập trình.
Hì hì,
Đừng có giận chứ.
LVD
 
W

workman

Guest
22/7/05
372
2
0
51
Ho Chi Minh
Bác Duyệt cứ hay đùa. Tôi giận có mà trời sập, xưa nay tôi vốn cực kỳ mát tính, đã biết giận ai bao giờ đâu.
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Các bạn tiếp tục từ điển thuật ngữ của chúng ta đi nào :
1/External database : CSDL ngoại : Một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong một hoặc nhiều File (chứ không phải các File của Excel). CSDL chứa một hoặc nhiều Table và các Table gồm nhiều records hay trường
2/Field : trường, một thành phần của CSDL, tương ứng với một cột trong Excel
3/Record : mẩu tin, trong CSDL, hay một Table, là một phần tử tương ứng với một hàng
4/ Refresh : làm mới.
5/Table : bảng, một tập hợp dữ liệu gồm record và field
6/Relational database : CSDL quan hệ, gồm nhiều Table hoặc File và tối thiểu có một trường chung (còn gọi là khoá), nối kết 2 Table
7/Query : truy vấn mẩu tin
8/Import External Data
9/Export :
10/Wizard :
11/Expression :
12/Command
Xin mời các bạn bổ sung cho việc dịch các từ được sát nghĩa và rõ ràng hơn
 
T

the7habitsman

Guest
10/9/05
89
0
0
Hà nội
handung107 nói:
Các bạn tiếp tục từ điển thuật ngữ của chúng ta đi nào :
1/External database : CSDL ngoại : Một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong một hoặc nhiều File (chứ không phải các File của Excel). CSDL chứa một hoặc nhiều Table và các Table gồm nhiều records hay trường
2/Field : trường, một thành phần của CSDL, tương ứng với một cột trong Excel
3/Record : mẩu tin, trong CSDL, hay một Table, là một phần tử tương ứng với một hàng
4/ Refresh : làm mới.
5/Table : bảng, một tập hợp dữ liệu gồm record và field
6/Relational database : CSDL quan hệ, gồm nhiều Table hoặc File và tối thiểu có một trường chung (còn gọi là khoá), nối kết 2 Table
7/Query : truy vấn mẩu tin
8/Import External Data
9/Export :
10/Wizard :
11/Expression :
12/Command
Xin mời các bạn bổ sung cho việc dịch các từ được sát nghĩa và rõ ràng hơn


3/ Record: Bản ghi
4/ Refresh: Refresh (đã có nhiều từ ngữ để dịch cái từ này: làm mới, làm tươi,.... Cuối cùng đều thấy để nguyên Refresh là dễ hiểu và chính xác nhất :biggrin: )
7/ Query: Truy vấn
8/ Import External Data: Import dữ liệu ngoài (1/ External database: CS dữ liệu ngoài - ko phải dữ liệu excel)
9/Export: Kết xuất
10/ Wizard: Wizard (Nhiều người dịch là ảo thuật, hướng dẫn này nọ, nghe chán lắm. Phương án là để nguyên từ tiếng anh)
11/ Expression: Biểu thức
12/ Command: Lệnh (Command Line: Dòng lệnh, Command Button: Nút lệnh,...)
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
the7habitsman nói:
3/ Record: Bản ghi
8/ Import External Data: Import dữ liệu ngoài (1/ External database: CS dữ liệu ngoài - ko phải dữ liệu excel)
Thực sự ra dữ liệu ngòai cũng có thể là dữ liệu của Excel. Ví dụ tôi import dữ liệu từ một file excel khác chẳng hạn.
Lê Văn Duyệt
 
T

the7habitsman

Guest
10/9/05
89
0
0
Hà nội
ok, đoán thế thôi chứ tớ có làm Excel bao giờ đâu. Anyways, dĩ nhiên với dân lập trình thì việc import, export ra loại dữ liệu gì cũng chơi được hết. Chỉ có điều khi đang dịch từ trong ngữ cảnh môi trường MS Excel, sách lại viết là External database thì nghe có vẻ ko phải là Internal Database (là MS Excel) rồi. Chắc bọn sách nó viết thế có ý là chẳng ai đang ở Excel lại đi export ra excel làm gì. Save As hay Copy & Paste cho nhanh (vì cùng dạng container mà). Tuy nhiên ko thể Save As, hay select rồi copy & paste cả 1 đống records (mà excel gọi là rows) ra dbf, mdb, ms sql, oracle, db2, mysql, firebird,.... được và vì thế người ta mới nói là export ra cái đống External Database đó.

OK, Muốn ngoài hay trong cũng được. Miễn là hiểu. :)
 
W

workman

Guest
22/7/05
372
2
0
51
Ho Chi Minh
Chịu chết chị handung ơi. Chị chỉ rõ cụm này đặt ở trong câu nào, ngữ cảnh làm sao thì mới dịch thoát ý được. Nếu chị lấy từ cuốn VBA Excel Dummies thì xin chị cho biết số trang nhé.
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Trong cuốn sách Excel VBA Programming đó, trang 195 Chapter 14 :
" My philosophy for learning how to write Excel macros-places heavy emphasis on Examples. I find that a well-thought-out example often communicates a concept much better than a lengthy description of the underlying theory "
Các bạn dịch hộ nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA