Thuật ngữ VBA từ E-I

  • Thread starter handung107
  • Ngày gửi
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần E

1/External database :

-CSDL ngoại : Một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong một hoặc nhiều File (chứ không phải các File của Excel). CSDL chứa một hoặc nhiều Table và các Table gồm nhiều records hay trường

2/Expression:

-Biểu thức

3/Event :

-Sự kiện

4/Export:

-Kết xuất
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần F

1/ Field :

-Trường, một thành phần của CSDL, tương ứng với một cột trong Excel

2/ File :

- Tập tin

3/ Folder :

- Danh mục

4/ Format :

- Định dạng

5/ Footer :

- Phần ghi ở chân trang giấy, cuối trang giấy

6/ Freeze Panes :

- Lệnh cố định các tiêu đề (đóng băng các tiêu đề)

7/ Function :

- Hàm số
 
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Vần G - I

1/ Gridlines :

- Đường lưới dọc, ngang phân ô trên các trang bảng tính

2/ Handle :

-Điều khiển (ví dụ: Error handle: điều khiển lỗi, Control's handle: Điều khiển của activeX control)
Chú ý: bất kỳ 1 window nào cũng có handle (hwnd) và nếu activex control nào mà có hwnd thì bản chất của nó chính là 1 window. (vì thế mới có hệ điều hành windows mà - nhiều window ). Mà đã là window thì phải có những thuộc tính sau:... search MSDN . Ví dụ nhé: Textbox, Combobox, buttons, listbox, treeview, grid, listview, v.v... đều là 1 hoặc nhiều window(s); Các controls như Label, Timer,... ko phải là window. Ko tin, bạn cứ thử lấy control label hay timer rồi chấm 1 cái lên xem có thuộc tính hwnd ko? Debug.Print Label1.hWnd --> Runtime Error ngay

3/ Header :

- Phần đầu trang bảng tính như : tựa đề tài liệu, số trang, ngày tháng...

4/ Item :

-Phần tử
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA