Thuật ngữ VBA từ J-O

  • Thread starter handung107
  • Ngày gửi
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
1/Method :
-Phương pháp
-Bình thường thì nó là Phương pháp, nhưng nếu Object's Method thì Method ở đây phải dịch là Phương thức (Đây là từ chuẩn rồi, yên tâm đi)
2/Option Explicit :
-Lựa chọn rõ ràng
-Một tuỳ chọn có thể ấn định tại đầu một bảng Modun VBA, dùng tuỳ chọn này có nghĩa là bạn không thể dùng một tên biến nếu chưa khai báo
3/Option Implicit :
-Lựa chọn mờ
4/Object Variable :
-Biến đối tượng
5/Operator:
-Toán tử
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA