Hàng đang làm thủ tục phải lưu kho hải quan không phải nộp phí

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
#1
Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa, hành lý chuyên chở trên tàu biển từ phao số “0” vào khu vực cảng biển và ngược lại thuộc diện không thu lệ phí hải quan.

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, các loại hàng hóa như: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và quà tặng cho các cá nhân trong mức không phải nộp thuế thu nhập (quy định với người có thu nhập cao)... đều được miễn thu phí, lệ phí hải quan.

Ngoài ra, các loại hàng xuất, nhập khẩu tại chỗ, hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa, hành lý chuyên chở trên tàu biển từ phao số “0” vào khu vực cảng biển và ngược lại cũng thuộc diện không thu phí, lệ phí hải quan...

Nguồn: Báo Người Lao động
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

  • dnv2019
  • thuyle120489
Xem nhiều