Vai trò Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần

  • Thread starter Dachai
  • Ngày gửi
D

Dachai

Guest
16/9/05
10
1
3
47
TPHCM
Xin chào tất cả các thành viên.
Hiện nay Nhà nước ta đang thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở đó có hình thành một nhóm chức năng gọi là Ban Kiểm Soát.
Bây giờ chúng ta bàn về chức năng, vai trò và quyền hạn thực tế ( theo Luật doanh nghiệp thì đầy đủ và vai trò rất quan trọng) của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần có vốn NN >51%. trong các trường hợp sau đây phải làm như thế nào.
1. Thành viên BKS ( kể cả TB) không chuyên trách. đang kiêm nhiệm thêm một số công tác khác dưới sự phân công của HĐQT, TGĐ ....
2. Chưa có văn bản hướng dẫn về vị trí, chức năng, quyền lợi cụ thể của Ban KS đối với DNNN chuyển sang Cty CP ( NN>51% vốn).( mới thấy các văn bản áp dụng cho Tổng công ty Nhà nước nhưng ở đó vai trò BKS là giúp việc cho HĐQT)
3. Làm thế nào để tránh xung đột trong công việc, hoàn thành tốt vai trò kiểm soát.
4. có nên thành lập Ban kiểm soát trong công ty CP để kiểm soát công tác điều hành công ty không? hay là bộ phận giúp việc cho Ban Lãnh đạo như kiểm toán nội bộ.
Mời các thành viên thảo luận để làm sao đưa ra các giải pháp tốt
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Dachai nói:
Xin chào tất cả các thành viên.
Hiện nay Nhà nước ta đang thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở đó có hình thành một nhóm chức năng gọi là Ban Kiểm Soát.
Bây giờ chúng ta bàn về chức năng, vai trò và quyền hạn thực tế ( theo Luật doanh nghiệp thì đầy đủ và vai trò rất quan trọng) của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần có vốn NN >51%. trong các trường hợp sau đây phải làm như thế nào.
1. Thành viên BKS ( kể cả TB) không chuyên trách. đang kiêm nhiệm thêm một số công tác khác dưới sự phân công của HĐQT, TGĐ ....
2. Chưa có văn bản hướng dẫn về vị trí, chức năng, quyền lợi cụ thể của Ban KS đối với DNNN chuyển sang Cty CP ( NN>51% vốn).( mới thấy các văn bản áp dụng cho Tổng công ty Nhà nước nhưng ở đó vai trò BKS là giúp việc cho HĐQT)
3. Làm thế nào để tránh xung đột trong công việc, hoàn thành tốt vai trò kiểm soát.
4. có nên thành lập Ban kiểm soát trong công ty CP để kiểm soát công tác điều hành công ty không? hay là bộ phận giúp việc cho Ban Lãnh đạo như kiểm toán nội bộ.
Mời các thành viên thảo luận để làm sao đưa ra các giải pháp tốt
Ban kiểm sóat có những nguyên tắc làm việc riêng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông. Muốn biết quyền hạn thực sự của BKS đến đâu, xin bạn xem lại hồ sơ và sự kiện BiBica sẽ rõ
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Dachai nói:
Xin chào tất cả các thành viên.
Hiện nay Nhà nước ta đang thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở đó có hình thành một nhóm chức năng gọi là Ban Kiểm Soát.
Bây giờ chúng ta bàn về chức năng, vai trò và quyền hạn thực tế ( theo Luật doanh nghiệp thì đầy đủ và vai trò rất quan trọng) của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần có vốn NN >51%. trong các trường hợp sau đây phải làm như thế nào.
1. Thành viên BKS ( kể cả TB) không chuyên trách. đang kiêm nhiệm thêm một số công tác khác dưới sự phân công của HĐQT, TGĐ ....
2. Chưa có văn bản hướng dẫn về vị trí, chức năng, quyền lợi cụ thể của Ban KS đối với DNNN chuyển sang Cty CP ( NN>51% vốn).( mới thấy các văn bản áp dụng cho Tổng công ty Nhà nước nhưng ở đó vai trò BKS là giúp việc cho HĐQT)
3. Làm thế nào để tránh xung đột trong công việc, hoàn thành tốt vai trò kiểm soát.
4. có nên thành lập Ban kiểm soát trong công ty CP để kiểm soát công tác điều hành công ty không? hay là bộ phận giúp việc cho Ban Lãnh đạo như kiểm toán nội bộ.
Mời các thành viên thảo luận để làm sao đưa ra các giải pháp tốt

Thườg thì Trưởng Ban kiểm sóat sẽ sọan thảo Quy chế tổ chức họat động của BKS và Quy chế này phải được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
Thành viên BKS nếu đang làm việc tại CTy hưởng lương cũng sẽ được hưởng thù lao của thành viên BKS.
Nếu Cty CP tư nhân vai trò của BKS néu được thành lập nhiều khi bị vô hiệu hóa vì họ chỉ được lập ra theo Điều lệ Cty và Thông thường Chủ tịch HĐQT là TGD thì coi như vai trò BKS chỉ để làm kiểng cho vui.
Néu BKS bát đồng với Chủ tịch HĐQT cũng là TGD thỉ các ý kiến của BKS đưa ra tại ĐCHĐ cũng chảng làm được gì vì thông thường TGĐ hay CT HĐQT tại các Cty nhà nuớc là người đại diện vốn góp của NN và họ bỏ phiếu phủ quyết thì coi như xong.

Cho nên néu xét về tình hình kinh tế Việt nam như thế này thì BKS tại các Cty cổ phần chỉ là . Nói không hay giống như cây kỉểng vậy. Không có không được nhưng có cũng chẳng biết làm gì. Hay như Kê cân = gân gà ý, ăn thì không được mà bỏ thì tiếc. Ngồi im hưởng thù lao cuối năm khi có ĐHĐCD làm cái báo áco trình Chủ tịch HĐQT thế là xong mà Chủ tịch HĐQT là TGD . Hay thật có cũng như không
 
D

Dachai

Guest
16/9/05
10
1
3
47
TPHCM
Cám ơn ketoangiachat.
Tôi cũng đã biết và xem sự kiện của Bibica Họ đã làm việc đúng theo điều lệ của công ty và luật doanh nghiệp. về vai trò của BKS thì ở Luật Doanh Nghiệp cũng ghi rất đầy đủ, cụ thể. vả lại BKS của BIbica la chuyên trách ( không kiêm nhiệm một công tác nào dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty). nhưng hiện nay tại các DNNN hầu hết là kiêm nhiệm thêm do đó rất khó làm việc. tôi đã từng nghe tâm sự của 2 người bạn về vấn đề này họ bảo là rất khó làm việc. Tôi cũng đã nghĩ và trao đổi với họ việc nào ra việc đó nhưng suy nghĩ lại cũng khó thật đấy!!!
Mong muốn được trao đổi thêm với ketoangiachat, và các thành viên khác. nếu có thông tin gì về các trường hợp này nhờ các thành viên post lên cùng trao đổi nhé.
cám ơn tất cả các ý kiến.
 
  • Like
Reactions: binqn
D

Dachai

Guest
16/9/05
10
1
3
47
TPHCM
xin chào khuatqthin
tôi cũng đã từng nghĩ như bạn đấy.nhưng mà sao mà làm trái luật được. nếu có sự cố như bibica thì có mà tiêu luôn.
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Dachai nói:
Mong muốn được trao đổi thêm với ketoangiachat, và các thành viên khác. nếu có thông tin gì về các trường hợp này nhờ các thành viên post lên cùng trao đổi nhé.
cám ơn tất cả các ý kiến.
Lão gia nghĩ kqthin nói đầy đủ rồi đó.
Thực tế hiện nay, BKS họat động giống như là chủ tịch công đòan vậy đó. Doanh nghiệp trả lương nên doanh nghiệp đầy đủ quyền hạn của ông chủ đối với người làm thuê.
Tuy nhiên, tại sao bạn lại luôn đặt BKS đối lập với ban TGĐ và HĐQT vậy, nếu đã ở vào thế đối lập thì tất nhiên cả hai đều phải tìm những lý lẽ bảo vệ cho mình. Tuy nhiên Lão gia nghĩ bản thân BKS khi đã kiêm nhiệm thì phải chung tay góp sức vào họat động của công ty, không nên tạo thế đối lập.
Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất trong tình hình hiện nay của vị trí BKS
 
D

Dachai

Guest
16/9/05
10
1
3
47
TPHCM
Đâu phải luôn đặt thế đối lập giữa BKS với HĐQT, TGĐ đâu?
Tôi nghĩ tất cả đều phải chung tay góp sức để đưa công ty đi lên.
và như vậy theo ketoangiachat thì Ban KS nên là bộ phận giúp việc cho HĐQT hơn hay là như theo luật doanh nghiệp.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều