Đọc ngày tháng năm thành chữ

  • Thread starter tuankq
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
balodulichkosshop

balodulichkosshop

Sơ cấp
28/7/23
1
0
1
31
Excel có sẵn định dạng kiểu dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy,…hay các định dạng khác để giúp ta có thể hiển thị ngày tháng. Tuy nhiên, nếu như bạn hay phải làm các văn bản, tờ trình hay vì mục đích nào đó bạn muốn dữ liệu ngày tháng năm phải được ghi rõ ra bằng chữ thì bạn sẽ làm cách nào?.
Với dữ liệu ngày tháng chúng ta sẽ cần sử dụng kết hợp các hàm xử lý ngày tháng trong Excel để lấy ra ngày, tháng, năm từ đó sẽ sử dụng ghép chuỗi để trả về dữ liệu ngày tháng dạng chữ.

Ở đây ta sẽ cần dùng tới các hàm sau:
  • Hàm DAY để lấy ra ngày của dữ liệu ngày tháng.
  • Hàm MONTH để lấy ra tháng của dữ liệu ngày tháng.
  • Hàm YEAR để lấy ra năm của dữ liệu ngày tháng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA