9 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toá

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
9 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán

1. Giả mạo, khai gian, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai gian tài liệu kế toán.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Hủy bỏ tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức quyền đe dọa, trù dập người làm kế toán về thực hiện công việc kế toán.

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán , thủ kho hoặc thủ qũy, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

8. Bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định.

9. Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA