TCT cho phép sử dụng Bảng kê thu mua hàng thay hoá đơn đối với hàng nông sản

  • Thread starter PHIHUNGVN
  • Ngày gửi
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#1
Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục thuế các địa phương về việc tạm ngưng sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản.

Như vậy, từ ngày 1/10/2005, Bộ Tài chính quyết định tạm dừng in, phát hành và sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản do bộ này phát hành cũng như các loại do cơ sở kinh doanh tự in đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy sản của người trực tiếp sản xuất bán ra được lập trên “Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn” để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết, đây là một trong những giải pháp tháo gỡ vướng mắc do các doanh nghiệp kiến nghị và tiếp tục cải cách hành chính.

(Theo Thời báo kinh tế Việt Nam)
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#3
MaiKa nói:
Công văn đấy đâu anh nhỉ?
Tại sao cái thằng MAIKA này nó lười thế không biết đi tìm thôi mà cũng lười.


Công văn của Bộ Tài chính số 10375 BTC/TCT ngày 18/8/2005 v/v tạm dừng việc in, phát hành hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 02/2005/NQ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ tháng 01/2005, Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 25/04/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Để giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp và của Cục thuế tháo gỡ vướng mắc trong việc sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính tạm dừng phát hành hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản theo mẫu số 06TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Các doanh nghiệp được sử dụng bảng kê số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính khi thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến để làm chứng từ, căn cứ tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

2. Cục thuế tỉnh, thành phố có thông báo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện quyết toán hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản theo chế độ quy định và thực hiện thu hồi hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản còn tồn lại.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
 

Thành viên trực tuyến

  • ut duong
  • daongocnam0603
  • Trieu Vi
  • tuyet0504
  • YẾN1982
  • LinhLinh1709
  • Chữ Ký Số Khai Thuế
  • prokhong5

Xem nhiều