Hạch toán lãi lỗ?

  • Thread starter maco
  • Ngày gửi
maco

maco

Newbie™
10/10/03
313
1
0
Van Don
www.vandonhospital.com
HÔm nay, tôi và một đồng nghiệp tranh luận về một vấn đề như sau:
Tôi nói rằng trong bản quyết toán Lãi lỗ để xác định thuế TNDN. Phần chi phí nguyên vật liệu (Giá vốn xuất bán) chỉ tính giá vốn của những hàng đã xuất bán trong kỳ, và thuế TNDN chỉ tính trên doanh thu và lãi của những hàng xuất bán, không liên quan đến hàng tồn kho, (vì đây là tài sản của công ty). Nhưng cô bạn đồng nghiệp của tôi phản ứng lại bằng một câu hỏi
Ví dụ sx ra 100 cái xe đạp, giá thành của 1 xe là 5000đồng. Trong kỳ chỉ bán được 10 cái x 10.000 đồng/ cái, nên doanh thu là 100.000 đồng. Nhưng 90 cái còn lại trong kho, là hàng tồn, mất giá, và doanh nghiệp đã phải bỏ ra toàn bộ các chi phí như: nguyên vật liệu, nhân công, Khấu hao, QLDN... vào đó là 90 x 5000đồng là 450.000 đồng. Như vậy, trong kỳ, cp phải bỏ ra là 500.000 đồng cho toàn bộ. Trong khi Doanh thu chỉ có 100.000đồng.
Nhưng giả sử số hàng tồn kho trở thành hàng lạc hậu, hoàn toàn không thể bán được, tức là hạch toán cả 100 chiếc xe vào trong kỳ, như vậy là trong kỳ đó, doanh nghiệp lỗ thực sự, mặc dù tỷ suất lợi nhuận cho 10 cái xe bán được cao.
Vậy số lỗ đó 350.000 đồng phải hạch toán như thế nào, con số đó được thể hiện ở đâu trên bản cân đối kế tóan, và báo cáo lãi lỗ, để tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hơn nữa, tôi nói hạch toán cả chi phí cho 100 cái xe đó, là hạch toán lỗ tài chính, lỗ đầu tư, không phải là con số lỗ kế toán. Như vậy có đúng không?
Xin công ty và các bạn thành viên trong forum giải quyết giùm tôi với!
Cảm ơn nhiều!
 
Trang tin Webketoan
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Vấn đề này đã được nêu lên rồi mà !? maco lục lại bài cũ đi.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều