hang ve hoa don chua ve

  • Thread starter 112
  • Ngày gửi
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
em co but toan sau
Khi hang ve em hach toan la:
No 152,156
Co 331
Nhung khi do chua co hoa don nen em chua ke thue, va em hach toan theo gia tam tinh la gia chua co thue. Vay cho em hoi khi hoa don ve , luc do em ke thue va em hach toan la
No 331( gia chua thue)
No 1331
Co 111,112( tong gia thanh toan)
Vay co dung ko
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều