Mỗi tuần một chuyên đề

tscđ

 1. WOJK

  GIÚP EM VỚI Ạ, EM CẢM ƠN ANH CHỊ NHIỀU LẮM.

  Ngày 31/12/N tại DN Phú Thịnh ( nộp thuế GTGT khấu trừ ) kiểm kê phát hiện thừa 1 TSCDHH đang dung ở bộ phận quản lí doanh nghiệp – nguyên nhân do để ngoài sổ sách. Theo hồ sơ gốc tài sản này nhận vốn góp công ty A theo Biên bản góp vốn ngày 21/9/N kèm HD (GTGT) mua mới tài sản với giá 550 triệu...
 2. S

  Khấu hao nhanh Trailer

  Công ty mình có mua 01 Trailer trị giá 20 tỷ. Mình muốn khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh (SDGDCĐC). Tuy nhiên, theo TT45 dưới đây thì phương pháp SDGDCĐC không quy định đối với Phương tiện vận tải. Nhưng trong PP khấu hao đường thẳng thì lại có. Mà khấu hao nhanh tức...
 3. mrtoanzaizai

  KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

  Công ty em có khoảng 3 400 danh mục TSCĐ.Mong mọi người chỉ giúp em - Thời gian phải lập kế hoạch KH TSCĐ - Cách lập kế hoạch - Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào. Mong mọi người dẫn...