GIÚP EM VỚI Ạ, EM CẢM ƠN ANH CHỊ NHIỀU LẮM.

WOJK

WOJK

Sơ cấp
24/8/19
4
0
1
23
Ngày 31/12/N tại DN Phú Thịnh ( nộp thuế GTGT khấu trừ ) kiểm kê phát hiện thừa 1 TSCDHH đang dung ở bộ phận quản lí doanh nghiệp – nguyên nhân do để ngoài sổ sách. Theo hồ sơ gốc tài sản này nhận vốn góp công ty A theo Biên bản góp vốn ngày 21/9/N kèm HD (GTGT) mua mới tài sản với giá 550 triệu đồng ( gồm thuế GTGT 50 triệu đồng), đưa vào sử dụng ngay, thời gian sử dụng hữu ích 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 4 triệu đồng.
Yêu cầu: ghi sổ ngày 31/12/N như thế nào?
Giả sử ngày cuói niên độ không tiến hành kiểm kê, thi sự sai xót này ảnh hưởng đến thong tin trên BCTC như thế nào? ( biết DN đang trong giai đoạn miễn thuế thu nhập)?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoang lao ta

hoang lao ta

Cao cấp
15/9/07
372
178
43
thanh pho hoc chi minh
Bạn ghi nhận tăng TSCĐ
Nợ TK 211 500 tr
Nợ TK 133 50 tr
Có TK 411 550 tr
Khi tính khấu hao TSCĐ, bạn phải căn cứ thời gian hữu ích dự tính 5 năm và quy định liên quan đến thời gian sử dụng TSCĐ được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo thông tư 45 có chênh lệch hay không. Nếu 2 căn cứ này trùng nhau thì tính bình thường, còn không bằng nhau thì phải dựa vào những yếu tố khác để ra quyết định
Bạn tính giá trị khấu hao theo tháng =500tr/5năm/12tháng = khoản 8,?tr
các tháng 10, 11, 12 mức khấu hao bằng nhau và ghi sổ bổ sung
Nợ Tk 642 - Có Tk 214 8,? tr
Riêng tháng 9, vì thời gian sử dụng bắt đầu từ ngày 21/9, bạn có thể căn cứ vào số ngày thực tế sử dụng của TSCĐ để tính khấu hao cho tháng 9, tuy nhiên, để thuận tiện, trong hồ sơ khai báo TSCĐ, bạn có thể ghi ngày bắt đầu tính khấu hao từ 1/10/N.

Sai này ảnh hưởng đến thông tin TSCĐ, thuế (chủ yếu là phần thuế GTGT) trên BCTC nhưng không ảnh hưởng đến phần thuế TNDN phải nộp

Đây là cách xử lý thực tế, bạn có thể tham khảo
 
WOJK

WOJK

Sơ cấp
24/8/19
4
0
1
23
mình có thể ghi sổ ngày 31/12 là khấu hao (500tr-4tr)/5*(101/365) với 101 là số ngày từ 21/9-31/12 được ko anh?
 
hoang lao ta

hoang lao ta

Cao cấp
15/9/07
372
178
43
thanh pho hoc chi minh
Câu hỏi của bạn có các vấn đề như sau:
1. bạn trừ 4 triệu (giá trị thu hồi sau khi thanh lý TSCĐ) để tính khấu hao là không đúng cách tính nguyên giá TSCĐ quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC quy định tại khoản 1 điều 4, bạn có thể tham khảo. 4 triệu này, phát sinh ở tương lai và cũng không có gì làm cơ sở sẽ thu được 4 triệu, nên giá của nó cao hơn 4 triệu khi hết thanh lý, bạn sẽ làm thế nào?
2. thời gian tính khấu hao, bạn nên tham khảo biểu mẫu về TSCĐ được quy định tại thông tư 200/2013/TT-BTC được quy định tại phụ lục 03 - DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, ở đó, việc tính khấu hao thực hiện theo tháng, Vấn đề của bạn là do sót nên không ghi sổ. Xử lý vấn đề này tuỳ thuộc vào loại sổ bạn đang sử xụng
- Nếu là số giấy: bạn không thể chèn thông tin này vào quá khứ nên phải ghi nhận vào tháng 12
- Nếu là kế toán máy và không có báo cáo quản trị nào liên quan, bạn có thể đưa dữ liệu này vào quá khứ bình thường
Việc nhập liệu nên nhập theo từng tháng mà không cần phân biệt theo sổ (mỗi tháng nhập 1 dòng riêng biệt, cho dù ngày nhập đều là ngày 31/12/N ) để tiện kiểm tra và phục vụ báo cáo quản trị cho từng thời điểm khi phân tích dữ liệu năm cũ.
3. Theo hướng dẫn ở trên, mình gợi ý cho bạn tính khấu hao từ tháng 10 cho tiện. Tuy nhiên, bạn có thể tính khấu hao cho những ngày đã phát sinh ở tháng 9 nếu có đủ căn cứ xác định chính xác ngày sử dụng (được quy định tại khoản 9 điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC)
 
WOJK

WOJK

Sơ cấp
24/8/19
4
0
1
23
anh giúp em bài này nữa đi anh, em cảm ơn nhiều ạ
Cho biết tình hình cuối kì của một doanh nghiệp (ngàn đồng)
Tổng TS= Tổng NV= 600.000; TỔng SD Nợ= Tổng SD Có=650.000
Tổng TS ngắn hạn 400.000
Các TK phản ánh nguồn vốn đều có số dư Có
Doanh nghiệp không lập dự phòng và không có tài sản dài hạn nào khác ngoài TSCĐ
Vậy nguyên giá của các TSCĐ hiện có là bao nhiêu?
 
hoang lao ta

hoang lao ta

Cao cấp
15/9/07
372
178
43
thanh pho hoc chi minh
Tổng TS = Tổng TS ngắn hạn + Tổng TS dài hạn = 600
Tổng TS ngắn hạn =400 (giả thiết) => tổng TS dài hạn = 600-400 =200
vì DN không có lập dự phòng nên TK 229 bằng 0
Các TS dài hạn khác ngoài TSCĐ bằng 0
vậy chỉ còn các TK 211, 212, 213 có số dư và tổng là 200 và cũng nguyên giá TSCĐ hiện có
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA