KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

mrtoanzaizai

mrtoanzaizai

Trung cấp
9/11/11
118
15
18
32
Phú Xuyên - TP Hà Nội
Công ty em có khoảng 3 400 danh mục TSCĐ.Mong mọi người chỉ giúp em
- Thời gian phải lập kế hoạch KH TSCĐ
- Cách lập kế hoạch
- Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào.
Mong mọi người dẫn luật cho em tham khảo ạ !
Em xin cảm ơn !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Công ty em có khoảng 3 400 danh mục TSCĐ.Mong mọi người chỉ giúp em
- Thời gian phải lập kế hoạch KH TSCĐ
- Cách lập kế hoạch
- Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào.
Mong mọi người dẫn luật cho em tham khảo ạ !
Em xin cảm ơn !
- Thời gian lập KH khấu hao cho từng loại TS là khi đưa TS đó vào HĐ. Hàng năm bạn lập KH SX - KD thì trong đó có KH khấu hao toàn bộ TS.
- Cách lập: Bạn mở 1 phai theo dõi chi tiết TS ( hay có sẳn trong phần mềm ) trong đó có tên, đặc điểm, nơi SX ... ngày đưa vào SD, thời gian KH, mức KH năm, KH lủy kế, giá trị còn lại ... Ghi chú. Từ bảng này bạn có thể lấy các thông tin khi cần thiết.
 
mrtoanzaizai

mrtoanzaizai

Trung cấp
9/11/11
118
15
18
32
Phú Xuyên - TP Hà Nội
- Thời gian lập KH khấu hao cho từng loại TS là khi đưa TS đó vào HĐ. Hàng năm bạn lập KH SX - KD thì trong đó có KH khấu hao toàn bộ TS.
- Cách lập: Bạn mở 1 phai theo dõi chi tiết TS ( hay có sẳn trong phần mềm ) trong đó có tên, đặc điểm, nơi SX ... ngày đưa vào SD, thời gian KH, mức KH năm, KH lủy kế, giá trị còn lại ... Ghi chú. Từ bảng này bạn có thể lấy các thông tin khi cần thiết.
Lập bảng theo dõi thì em có rồi. Cơ mà số khấu hao kế hoạch tính như thế nào ạ ?
- Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào.
Mong mọi người dẫn luật cho em tham khảo ạ ! ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Lập bảng theo dõi thì em có rồi. Cơ mà số khấu hao kế hoạch tính như thế nào ạ ?
- Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào.
Mong mọi người dẫn luật cho em tham khảo ạ ! ?
Tình hinhd thưc hiện KH chính là mức KH tromg kỳ = Số KH lủy kế cuối kỳ - Số KH lủy kế đầu kỳ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA