Công ty TNHH là một trong những Doanh nghiệp kiểm toán

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi

3134 lượt xem

Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
NGHỊ ĐỊNH
của Chính phủ số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP
ngày 30 tháng 3 năm 2004 về Kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 34 của Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 và Điều 34 của nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, như sau:
1. Khoản 1 và khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật theo các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán phải công khai hình thức này trong quá trình giao dịch và hoạt động".
"3. Doanh nghiệp nhà nước kiểm toán, công ty cổ phần kiểm toán đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực được phép chuyển đổi theo một trong các hình thức doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực".
2. Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:
". Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập; hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập mới công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này".
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Thật là không thể hiểu được cách ra quy định này của Vụ chế độ kế toán. Nghị định 105 nói như đinh đóng cột là các DN kiểm toán chỉ có thể theo hình thức hợp danh, cho mấy năm hoạt động trong thời gian quá độ. Bây giờ lại cho phép quay về hình thức TNHH. Ở đây có một vấn đề là trách nhiệm (vật chất) của công ty kiểm toán lúc đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thông thường các hãng kiểm toán nướcngoài thường được tổ chức theo kiểu unlimited partnership, nghĩa là hợp danh trách nhiệm vô hạn, khi đó, nếu anh làm sai, anh sẽ phải chịu trách nhiệm (vật chất) cho tới khi anh bán hết "đồ tế nhuyễn, của riêng tây", tài sản của anh, cả trong phần vốn anh có và tài sản riêng của anh nữa để bồi thường cho những chủ thể mà anh gây thiệt hại. Chứ còn nếu là TNHH thì khoẻ quá rồi. Công ty kiểm toán mà là TNHH thì vốn là mấy, tài sản là mấy (chỉ có con người là chủ yếu), kiếm được bao nhiêu lời lãi trong các năm trước thì đem chia hết cho các bên góp vốn, tới khi thiệt hại, bồi thường bằng phần tài sản còn lại trong công ty là phủi tay, sướng quá còn gì nữa.

Ở đây mình nghĩ có lẽ nghị định mới này ra đời nhằm khắc phục tính khập khiễng giữa nghị định 105 và luật DN. Trong khi luật DN không có quy định là các công ty thuộc lĩnh vực tư vấn (luật, kế toán, kiểm toán phải theo hình thức hợp danh) trong khi nghị định thì lại bắt buộc. Rõ ràng là nghị định là trái với luật, mà luật thì có giá trị pháp lý cao hơn cho nên nghị định phải được sửa đi là phải rồi, có điều là sửa chậm quá.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nghị định mới ra đời để sửa chữa và bổ sung cho nghị định cũ nhằm khắc phục tính khập khiễng của Luật DN (như bác nói). Nhưng nếu chỉ vì thế thì không thuyết phục cho lắm vì nó không xét tới tình hình thực tế khi áp dụng.

Liệu nghị định mới ra đời sẽ làm các công ty kiểm toán trước đây có chuyển đổi loại hình hoạt động sang công ty TNHH không? Xét tới tính thời điểm thì loại hình TNHH sẽ làm các công ty được kiểm toán không thích cho lắm vì trách nhiệm của nó chỉ là "có hạn" thôi. Xét tới tính lâu dài thì loại hình TNHH sẽ làm các công ty kiểm toán thích quá đi chứ vì trách nhiệm của nó chỉ là "có hạn" nốt. Các DN kiểm toán sẽ chọn tính thời điểm hay tính lâu dài để theo đây?

Hiện nay quốc hội đang họp để sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Luật có thể thay đổi thì nghị định thay đổi cũng là chuyện bình thường vì chính sách phải theo kịp với tình hình thực tế. Nhưng thay đổi nhanh quá!

phamcung nói:
Ở đây mình nghĩ có lẽ nghị định mới này ra đời nhằm khắc phục tính khập khiễng giữa nghị định 105 và luật DN. Trong khi luật DN không có quy định là các công ty thuộc lĩnh vực tư vấn (luật, kế toán, kiểm toán phải theo hình thức hợp danh) trong khi nghị định thì lại bắt buộc. Rõ ràng là nghị định là trái với luật, mà luật thì có giá trị pháp lý cao hơn cho nên nghị định phải được sửa đi là phải rồi, có điều là sửa chậm quá.
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Nếu cứ chiểu theo nghị định mới này thì "có vẻ " như là được, với điều kiện công ty TNHH ấy vẫn thoả mãn điều kiện có ít nhất là ba kiểm toán viên (có giấy phép hành nghề) trong bộ máy của mình như nghị định 105 quy định (vì điều này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực)
 
K

kingh

Sơ cấp
7/11/03
63
0
0
Danang
Truy cập trang
Nếu thế, thì công ty TNHH 1 thành viên là nhà nước thì điều tiết theo luật DN hay DNNN???? thành viên này có chịu trách nhiệm vô hạn không????
 

Thành viên trực tuyến

  • Nguyễn Chi0512
  • quynhhuynh100293
  • hungpv841
  • HNA TT

Xem nhiều

TEXT LINK