Mọi người giúp e Kiểm soát nội bộ với ạ

  • Thread starter thanh@thanhtam
  • Ngày gửi
T

thanh@thanhtam

Sơ cấp
8/4/22
2
0
1
21
Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát đối với hoạt động bán hàng của công ty X, nhân viên Bộ phận kiểm soát đã ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

1. Tất cả đơn hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thẩm quyền

2. Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi sổ doanh thu, thu tiền hàng và người có thẩm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng

3. Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hóa đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm ghi chép vào sổ kế toán.

4. Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi sổ các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi sổ theo thời gian.

Yêu cầu:

1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kiểm soát tại công ty X.

2. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
511
38
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát đối với hoạt động bán hàng của công ty X, nhân viên Bộ phận kiểm soát đã ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

1. Tất cả đơn hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thẩm quyền

2. Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi sổ doanh thu, thu tiền hàng và người có thẩm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng

3. Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hóa đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm ghi chép vào sổ kế toán.

4. Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi sổ các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi sổ theo thời gian.

Yêu cầu:

1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kiểm soát tại công ty X.

2. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào?
Bạn xem video này
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA