So sánh, chọn lựa PP tính trị giá tồn kho

  • Thread starter Chiên da xốp
  • Ngày gửi
C

Chiên da xốp

Thành viên thân thiết
#1
Mình mở topic này để các bạn thảo luận về so sánh các PP tính trị giá tồn kho (LIFO, FIFO, bình quân gia quyền, thực tế đích danh, và cả PP mới NIFO) và nên chọn lựa PP nào cho ngành hàng doanh nghiệp kinh doanh.

-Các ảnh hưởng về lãi lỗ, thuế
-Các ảnh hưởng đến quản trị tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư, thị trường chứng khoán ...
-Các ngành hàng nào nên chọn PP nào
-Có thể áp dụng nhiều PP trong 1 doanh nghiệp (theo nhóm hàng) như thế nào, có thể thay đổi PP tùy theo tình hình thị trường và mục tiêu doanh nghiệp theo đuổi như thế nào ...

Vì đây là mục nghiên cứu, thảo luận, nên có thể trao đổi cả về những vấn đề ở nước ngoài được áp dụng mà VN chưa được áp dụng (nhưng phải lưu ý rõ, kẻo người đọc nhầm lẫn).

Mong các bạn tham gia trao đổi.
 
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#3
Là Next In First Out ấy mà

Ngoài ra còn có thể có HIFO (Highest in First Out).

Nhưng hai phương pháp này cũng không phổ biến đâu
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch
  • KimThe1710
Xem nhiều