Tìm văn bản về quản lý ngoại hối

  • Thread starter vietpro
  • Ngày gửi
V

vietpro

Sơ cấp
10/8/04
64
0
0
#1
Bạn nào có văn bản về quản lý ngoại hối cho mình xin một bản copy nhé.
Thanks.
 
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#3
Thông tư số 04/2005/ TT-NHNN ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
Xem ở đây
http://vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=17160
 
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#4
Quyết định số 425/2005/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi Khoản 3, Điều 7 và Khoản 3 Điều 18 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/05/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Xem ở đây

http://vinanet.com.vn/Law_content.aspx?id=16606
 

Thành viên trực tuyến

  • Trieu Vi
  • auyeuch
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • hieu1605
  • jounepham
  • Jo Nguyễn
  • thuhuebaby
Xem nhiều