Ngân hàng

  • Thread starter Khuất Duy
  • Ngày gửi
K

Khuất Duy

Sơ cấp
10/11/05
11
0
0
Thạch Thất - Hà tây
#1
CÁC BÁC CHỈ GIÚP EM VỚI : Trong thanh toán không dùng tiền mặt, các loại séc đều có quy định ngày hiệu lực. Nhưng đối với UNC, UNT thì có văn bản nào quy định ngày hiệu lực không? nếu có thì quy định như thế nào ?
 
#2
Quy định cụ thể rằng bắt buộc phải có ngày hiệu lực/thời hạn có giá trị/ ngày có giá trị đối với UNT, UNC thì không có (nếu em nhớ không nhầm và thực tế là trên UNT, UNC em chẳng thấy có cái ngày đó). Tuy nhiên, trong một văn bản của Ngân hàng Nhà nước (số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 v/v BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN) thì có môt câu như này:
"Điều 13.....
3- Điều kiện, thủ tục thanh toán, thời hạn thực hiện lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thoả thuận với người sử dụng dịch vụ thanh toán phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước."
và "Điều 14....
2- Điều kiện, thủ tục thanh toán, thời hạn thực hiện nhờ thu hoặc uỷ nhiệm thu do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thoả thuận với người sử dụng dịch vụ thanh toán phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước."
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • VOTHOM
  • votrungduc21
  • kakao
  • MICA LIVINA
Xem nhiều