Kiến thức cơ bản VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
Tài liệu bồi dưỡng của Bộ thương mại giới thiệu các kiến thức cơ bản về Hội nhập Kinh tế Quốc tế xuất bản năm 2004, với 271 trang, chia thành 6 chuyên đề:

1. Chuyên đề 1 : Toàn cầu hóa kinh tế Quốc tế
- Bản chất (khái niệm, bản chất)và xu hướng của toàn cầu hóa.
- Lịch sử và xu hướng phát triển của toàn cầu hóa.
- Các nhân tố thúc đấy quá trình toàn cầu hóa kinh tế.
- Những đặc trưng chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.
- Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa kinh tế.

2. Chuyên đề 2 : Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về hội nhập Kinh tế Quốc tế
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định chủ trương “…. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát huy nhanh có hiệu quả và bền vững”. Để thực hiện chủ trương đó Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27-11-2001 về hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tác động của hội nhập KTQT, cơ hội và thách thức
- Tiến trình hội nhập KTQT của nước ta.
- Quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập KTQT.
- Nhiệm vụ và chương trfinh hội nhập KTQT.

3. Chuyên đề 3 : Giới thiệu về các tổ chức kinh tế Quốc tế (WTO, ASEAN, APEC, ASEM)
- Khái niệm và phân loại các loại liên kết KTQT.
- Giơí thiệu các liên kết kinh tế quốc tế và khu vực: Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thaí Bình Dương (APEC); Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM).

4. Chuyên đề 4 : Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kì
Với chuyên đề này các bạn có thể tìm hiểu các thông tin về : Khái quát chung; các nguyên tắc đàm phán và ký kết Hiệp định.
Và các thông tin sau:
- Thương mại hàng hóa
- Quyền Sở hữu trí tuệ
- Thương mại dịch vụ
- Phát triển quan hệ đầu tư
- Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh
- Tính minh bạch, công khai và quyền khiếu kiện
- Thương mại VN – Hoa Kỳ sau hai năm thực hiện Hiệp định.

5. Chuyên đề 5 : Các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế
- Tổng quan về các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ sản xuất.
- Một số Hiệp định của WTO qui định về các biện pháp phi thuế quan
- Tình hình áp dụng biện pháp chống bán phá giá trên thị trường.

6. Chuyên đề 6 : Chiến lược xuất khẩu thời kỳ 2001-2010, một số mặt hàng xuất khẩu và thị trường chủ yếu.

Được chia làm 2 phần:

Phần 1 : Chủ trương của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
- Chủ trương của Đảng
- Chỉ thị của Thủ trướng chính phủ
- Chiến lược xuất khẩu 2001 – 2010

Phần 2 : Khái quát về hoạt động xuất khẩu trong những năm từ 1991 đến 2003
- Thành tựu kinh tế thời kỳ đổi mới
- Thành tựu của Việt Nam
- Một số thị trường trọng điểm: Thị trường ASEAN, thị trường Đông Bắc Á, thị trường EU, thị trường Hoa Kì.

Phần kết luận : Tài liệu đưa ra nguyên nhân thành tựu
- Chiến lược và chính sách đẩy mạnh xuất khẩu
- Xuất khẩu được đặt thành nhiệm vụ trọng tâm.
- Chính sách đối ngoại

Trong tài liệu này vơí vô số tư liệu (số liệu, nhận định) sẽ cung cấp cho bạn một lượng thông tin đáng kể.

Với các kiến thức cơ bản mà tài liệu đưa ra mong rằng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của chúng ta. Bạn nào có nhu cầu về cuốn tài liệu “Kiến thức cơ bản VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ” có thể liên lạc vơí mình qua email phantuannam@yahoo.com , mình sẽ photo gửi cho các bạn. Chi phí khoảng 17.000 đến 18.000 đồng / quyển.
 

Thành viên trực tuyến

  • Châu Nguyễn24
  • homesports

Xem nhiều