10 khoản thu nhập nào không tính thuế TNCN?

  • Thread starter Phần mềm SIS
  • Ngày gửi
Phần mềm SIS

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS Việt Nam
9/9/22
20
3
3
28
Hà Nội
sis.vn
Quy định các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm những khoản nào? Sau đây là tổng hợp 10 khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm các khoản sau:

1. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

Dưới đây là các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

- Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Lưu ý: Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn nêu trên phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo do doanh nghiệp trả thay

- Các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó. (Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).

Đọc chi tiết tại:
https://sis.vn/10-khoan-thu-nhap-nao-khong-tinh-thue-tncn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm Kế toán MISA

Phần mềm Kế toán MISA

Đối tác đồng hành
Thành viên BQT
23/12/22
46
3
8
amis.misa.vn
Thời hạn đăng ký thuế TNCN đang tới gần để giúp các bạn phân loại và nhận biết các khoản thu nhập không tính và miễn thuế TNCN, MISA AMIS chia sẻ với các bạn bài viết tổng hợp các khoản thu nhập này theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC một cách đầy đủ và chính xác.

Các Anh chị hãy xem chi tiết "30 khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân" tại đây nhé: https://amis.misa.vn/43518/30-khoan-thu-nhap-khong-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan/

______
MISA SME - Phần mềm Kế toán phổ biến nhất Việt Nam: https://sme.misa.vn/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA