Thuê tài chính

  • Thread starter thuydungttk
  • Ngày gửi
T

thuydungttk

Guest
Mấy anh chị ơi cho em hỏi 1 tí ạ
khi thuê tài chính thì tính khấu hao nhu thế nào ạ? Mình ko có nguyên giá , có phải là lấy số tiền phải trả khi thuê để căn cứ vào đó trích khấu hao ko ạ? :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
112
Hà Nội
www.mylinh.info
Bạn hãy đọc Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 06 chuẩn mực KT mới ban hành, trong đó có phần bạn cần tìm kiếm, thông tư này hướng dẫn rất cụ thể. Bạn có thể tìm thông tư này ở phần Tài liệu tham khảo của Webketoan. :cool :f_o
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
To thuydungttk.

Cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung và dài hạn, thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa hai bên cho thuê và thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được 2 bên thỏa thuận.

thuydungttk có thể tham khảo nghị định số 16/ND-CP ngày 02/5/2001 của chính phủ sẽ rất chi tiết.
ý của thuydungttk hỏi là tính khấu hao tài sản như thế nào còn phải phụ thuộc vào thời hạn thuê. (được tính từ khi nhận tài sản thuê cho đến khi thanh lý hợp đồng do hai bên cùng thỏa thuận).

Thời gian thuê tối đa đối với tài sản mới (100%) tối thiểu là một năm nhưng không quá thời gian khấu hao cần thiết do Bộ tài chính quy định.
Chính vì sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính thì phía bên thuê được hưởng 1 trong các quyền lợi sau:

1. Bên thuê được quyền sở hữu tài sản khi hết thời hạn thuê. Bên cho thuê làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê.

2. Bên thuê mua lại tài sản khi hết thời hạn thuê. Bên cho thuê bán tài sản cho bên thuê với giá thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng cho thuê hoặc giá do hai bên thỏa thuận vào thời điểm thanh lý hợp đồng, bên thuê trả tiền mua tài sản cho bên cho thuê và bên cho thuê chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên thuê.

3. Bên thuê thuê tiếp tài sản: Hai bên ký hợp đồng phụ lục bổ sung hợp đồng cho thuê và được nhận lại số tiền kí quỹ (nếu có).

chính vì vậy mà trong hợp đồng thuê tài chính không có công thức tính khấu hao tài sản. mà chỉ có công thức tính tiền phải trả khi thuê tùy từng hình thức mà hai bên thỏa thuận

công thức tính tiền phải trả khi thuê là: (trả theo mỗi kỳ)

Trong đó M là số nợ gốc tiền thuê phải trả trong mỗi kỳ thanh toán. A là tổng số nợ gốc tiền thuê. N là số kỳ thanh toán.

Hi vọng rằng thuydungttk sẽ hiểu được phần nào chứ. :wall
Thảo luận này sẽ rất sôi nổi khi có các thảo luận từ thành viên WKT. :f_o :pepsi:

Thân ái!
 
T

thuydungttk

Guest
Cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ. :thank :thank
Em sẽ tìm đọc thông tư mới nhưng theo như anh conan thì ngoài việc trả tiền thuê hàng kỳ công ty thuê tài chính ko lập kế hoạch tính khấu hao ạ?
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
cái đó còn tùy thuộc vào thời gian thuê tài chính của bên thuê mà dung
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
cái đó còn tùy thuộc vào thời gian thuê tài chính của bên thuê mà dung
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Em cũng muốn hỏi một chút về vấn đề thuế GTGT trong hoat đọng thuê tài chính
Theo em biết thì khoản thuế này do ben thuê chịu . Vậy trong trường hợp bên thuê ko thuê hêt thơi gian sử dụng kinh tế của tài sản ma chỉ thuê trong 1 thời gian nhất định rồi trả lại cho bên thuê thì khoản thuế này có dươc tiếp tuc tính cho bên thuê tiếp theo hay ko
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Em cũng muốn hỏi một chút về vấn đề thuế GTGT trong hoat đọng thuê tài chính
Theo em biết thì khoản thuế này do ben thuê chịu . Vậy trong trường hợp bên thuê ko thuê hêt thơi gian sử dụng kinh tế của tài sản ma chỉ thuê trong 1 thời gian nhất định rồi trả lại cho bên thuê thì khoản thuế này có dươc tiếp tuc tính cho bên thuê tiếp theo hay ko
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng về nguyên tắc phải chịu các khoản chi phí có liên quan đến tài sản thuê như: chi phí nhập khẩu, thuế, chi phí đăng ký hợp đồng, tiền bảo hiểm đối với tài sản thuê. Khi bên thuê không thuê tiếp thì có nghĩa là hợp đồng kết thúc. sau khi đã thanh lý hợp đồng rồi thì quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng kết thúc.

Thân.
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng về nguyên tắc phải chịu các khoản chi phí có liên quan đến tài sản thuê như: chi phí nhập khẩu, thuế, chi phí đăng ký hợp đồng, tiền bảo hiểm đối với tài sản thuê. Khi bên thuê không thuê tiếp thì có nghĩa là hợp đồng kết thúc. sau khi đã thanh lý hợp đồng rồi thì quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng kết thúc.

Thân.
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Originally posted by thuydungttk@Mar 2 2004, 11:54 AM
khi thuê tài chính thì  tính khấu hao nhu thế nào ạ?  Mình ko có nguyên giá  , có phải là lấy số tiền phải trả khi thuê để căn cứ vào đó trích khấu hao ko ạ?  :thank
Bạn đọc QĐ206 về TSCĐ có nói rõ nguyên giá, tính và trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính đó. Bên thuê sẽ tính và trích khấu hao trên tổng giá trị tiền thuê.
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Originally posted by thuydungttk@Mar 2 2004, 11:54 AM
khi thuê tài chính thì  tính khấu hao nhu thế nào ạ?  Mình ko có nguyên giá  , có phải là lấy số tiền phải trả khi thuê để căn cứ vào đó trích khấu hao ko ạ?  :thank
Bạn đọc QĐ206 về TSCĐ có nói rõ nguyên giá, tính và trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính đó. Bên thuê sẽ tính và trích khấu hao trên tổng giá trị tiền thuê.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Bên cho thuê chỉ trao quyền sử dụng tài sản cho bên thuê chứ không trao quyền sở hữu TS đó- tức là họ chịu trách nhiệm bỏ tiền mua tài sản đó.(Họ sẽ giữ các chứng từ về TS đó)
Và họ được quyền thu tiền cho thuê theo tháng, quí, năm..v.. tuỳ theo HĐ thoả thuận.( Thường là các NH thương Mại Và Cty cho thuê TC )

Bên thuê được quyền sử dụng và trích khấu hao TS đó dựa trên HĐ và hoạch toán giống như trích KH TSCD.

Khi hết thời hạn hợp đồng thì bên Thuê được trọn quyền sử dụng TS đó. Trường hợp chưa khấu hao hết thì được quyền mua lại phần giá trị của TB chưa khấu hao đó và thường bao giờ cũng nhỏ hơn giá trị còn lại.

Đặt điểm của CTTC là thời hạn cho thuê phải chiếm hầu hết thời gian sử dụng thiết bị để bên cho thuê thu hết or gần hết giá trị thiết bị cho thuê....
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Bên cho thuê chỉ trao quyền sử dụng tài sản cho bên thuê chứ không trao quyền sở hữu TS đó- tức là họ chịu trách nhiệm bỏ tiền mua tài sản đó.(Họ sẽ giữ các chứng từ về TS đó)
Và họ được quyền thu tiền cho thuê theo tháng, quí, năm..v.. tuỳ theo HĐ thoả thuận.( Thường là các NH thương Mại Và Cty cho thuê TC )

Bên thuê được quyền sử dụng và trích khấu hao TS đó dựa trên HĐ và hoạch toán giống như trích KH TSCD.

Khi hết thời hạn hợp đồng thì bên Thuê được trọn quyền sử dụng TS đó. Trường hợp chưa khấu hao hết thì được quyền mua lại phần giá trị của TB chưa khấu hao đó và thường bao giờ cũng nhỏ hơn giá trị còn lại.

Đặt điểm của CTTC là thời hạn cho thuê phải chiếm hầu hết thời gian sử dụng thiết bị để bên cho thuê thu hết or gần hết giá trị thiết bị cho thuê....
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
các bác ơi ai biết cái mẫu hợp đồng cho thuê tài chính như thế nào thì cho tui biết với . Đang rất cần mà ko biét tìm ở đâu đây . Các bác trả lời sơm cho em nhé vì em sắp phải nộp rồi .cảm ơn các bác trước nhé :thank
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
nè, để lại email đi tui gửi liền cho. :pepsi:
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
email của tui là traitimsat2083@yahoọ.com . Gửi cho tui liền nhé dang rất cần mà .Cảm ơn conan3931 trước nhé . Bye
 
C

conan3931

Bình thường nhất.
27/1/04
106
0
16
45
Hà nội
Truy cập trang
conan đã gửi rồi đó, bạn chỉnh sửa lại theo ý của mình nhé (đó là mẫu hợp đồng) khi nào ký xong mời conan đi uông bia nhé :leu: :pepsi:
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
cảm ơn conan nhé tui nhận được rồi . À nhân đây tui cũng muốn hỏi thêm 1 chút nhé nếu đơn vị đi thuê chỉ cam kết thuê 3/4 thời gian khấu hao của tài sản sau đó trả lại thì bên đi thuê có phải chịu toàn bộ số thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua tài sản ko nhỉ ? À conan vui lòng gửi cho tui cái biên bản hủy hợp đồng luôn nhé .Mời conan uống coca thôi nhé : :pepsi:
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
bien ban thanh li hop dong chu nhi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA