Chênh lệch tỷ giá

 • Thread starter Vu Manh Hai
 • Ngày gửi
V

Vu Manh Hai

Sơ cấp
14/12/05
33
0
6
Ha Noi
#1
Công ty mình có 1 HD với khách hàng với số tiền là 600000 USD. Năm 2003, mình xuất hoá đơn cho họ với tỷ giá tạm tính cho họ là 15.475 đ/USD để họ kê khai thuế, còn công ty mình hạch toán theo tỷ giá cuối tháng. Khi họ thanh toán thành nhiều lần với tỷ giá thực tế của từng lần trả. Như vậy sẽ có một khoản chênh lệch tỷ giá khi họ hạch toán. Công ty mình hạch toán phần chênh lệch đó vào lãi chênh lệch tỷ giá rồi.
Bây giờ họ muốn công ty mình xuất cho họ một hoá đơn bổ sung phần chênh lệch đó. Mình sẽ phải xử lý phần thuế GTGT thế nào vì thực tế phần giá trị chênh lệch và phần thuế GTGT không khớp nhau theo thuế suất 10% đâu.
Cám ơn trước nhé.
 
B

babyrose

Sơ cấp
7/12/05
18
0
0
35
Hà Nội
#2
Theo nguyên tắc kế toán, phần chênh lệch tỷ giá hối đoái đó mình đã hạch toán thẳng vào lãi về tỷ giá hối đoái (TK 515). Công ty họ trả làm nhiều lần tính theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, vậy thì khoản lãi này mình được hưởng và không phải xuất hoá đơn bổ sung cho họ về phần chênh lệch thêm. Không có lý do gì trong kế toán lại quy định việc xuất hoá đơn trong TH này cả bạn ạ. Nếu mình bị lỗ thì sao? khi đó họ lại sướng chứ.
Tóm lại bạn không phải xuất hoá đơn đâu, chắc chắn đấy.
Thêm nữa là phần lãi về tỷ giá hối đoái này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế khác trong kỳ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau này đấy khi thanh toán Thuế và lập Báo cáo Tài Chính. ( theo thông tư 128 Về Thuế TNDN)
 
T

tamnv

Sơ cấp
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
#3
Nếu trong trường hợp này thì sao:
Giả sử trong két của công ty có một số lượng tiền USD, số tiền đó được thu từ công nợ của khách hàng và được thanh toán nhiều lần với tỷ giá của các lần là khác nhau. Khi công ty đem tiền USD ra thanh toán thì phải tính chênh lệch tỷ giá thế nào? So tỷ giá hiện tại với tỷ giá nào để xác định chênh lệch?

Xin chỉ giúp.
 
B

babyrose

Sơ cấp
7/12/05
18
0
0
35
Hà Nội
#4
TH1: Ng­ười bán xuất hoá đơn cho Công ty bạn vào ngày 16/12/2005 với giá trị trên hoá đơn là 200,000.00 USD. Nhưng bạn lại thanh toán cho họ vào ngày 22/12/2005.
Ghi sổ khoản phải trả cho người bán: ngày 16/12/2005. Tỷ giá thực tế ngày phát sinh giao dịch hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NH Nhà nước VN công bố.
Nợ TK 632, 641, 642,........:200,000.00 USD x T/g 15.900 VNĐ= 3,180 tỷ VNĐ
Có TK 331(chi tiết người bán) 3,180 tỷ VNĐ
Thanh toán công nợ vào ngày 22/12/2005:
Nợ TK 331(chi tiết người bán):T/g ghi sổ(15.900)=3,180 tỷ VNĐ
Nợ TK 635 ( chênh lệch T/g tại thời điểm thanh toán > T/g ghi sổ )
Có TK 111.2 T/g tại thời điểm thanh toán
Có TK 515 (chênh lệch T/g tại thời điểm thanh toán < T/g ghi sổ)
Trường hợp này nếu bạn thanh toán bằng tiền VNĐ cho họ do họ yêu cầu tỷ giá tại thời điểm thanh toán.
TH2: Bạn thanh toán bằng USD số tiền là 200,000.00 USD thì việc ghi sổ kế toán việc thanh toán công nợ vẫn giữ nguyên như trước không có sự chênh lệch tỷ giá đâu bạn ạ:
Nợ TK 331(chi tiết người bán): 3,180 tỷ
Có TK 111.2 : 3,180 tỷ
 
B

babyrose

Sơ cấp
7/12/05
18
0
0
35
Hà Nội
#5
Nếu người bán xuất hoá đơn vào ngày 16/12/2005 và bạn thanh toán luôn vào ngày 16/12/2005 số tiền 200,000.00 USD thì
Nợ TK 632, 641, 642.....:3,180 tỷ VNĐ (tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng)
Có TK 111.2 (tỷ giá ghi sổ)
Tỷ giá ghi sổ trong TH này là tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ. Cũng không có sự chênh lệch tỷ giá ở đây.
 

Thành viên trực tuyến

 • 18H12C
 • bienmauhong
 • daongocnam0603
 • Nguyen Thi My Dung 1
 • nguyenhoangem8586
 • Phạm Công Huy
 • tung200808
 • thietkenha6789
 • prokhong5
 • miki0501
 • auyeuch
 • Thanh.
 • xediengiatot
 • phantuannam
 • Nương Béoo
 • Phạm Thị Thanh Mai
Xem nhiều