Hóa đơn với đại lý

  • Thread starter nguyennam78
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

nguyennam78

Sơ cấp
28/12/04
15
0
0
40
Ha Noi
#1
Tình huống này đối với mình hơi lằng nhằng, các bạn tư vấn giùm:
Bên mình (A) hợp tác với nước ngoài (B) trong lĩnh vực vận tải biển theo đó bên nước ngoài là đại lý của mình tại nước ngoài. Đối với hàng xuất khẩu, mình phát hóa đơn cho khách xuất khẩu tại VN. Khách hàng XK tại VN lúc này chấm dứt sự liên quan trong việc kết toán.Bên nước ngoài (B) sẽ thu hộ tiếp cước phí của khách nhập khẩu tại nước ngoài bằng các hóa đơn của B. Các chi phí tại nước ngoài B cũng chi hộ A trong đó ghi rõ chi hộ A về việc gì. Cuối tháng B gửi cho A bảng tổng kết Phí thu hộ, các chi phí phát sinh, hoa hồng của B bằng tiếng A v.v. khoản lãi/lỗ (X)
Mình mới tạm thời hạch toán kết quả cuối cùng X vào khoản phải thu (X>0)hoặc phải trả cho B (X<0). Mình muốn hỏi các bạn như thế này:

- Cơ quan thuế khó có thể theo dõi doanh thu của mình tại nứoc ngoài vì B thu hộ và sau đó gửi qua bank transfer về cho VN. Bên mình muốn đưa các doanh thu này, cũng như các chi phí chi hộ thì làm ntn?
- Việc hạch toán cả cục X có đúng không hay phải riêng từ khoản chi hộ, thu hô?
Tks
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,094
1,021
113
45
TP.HCM
#2
nguyennam78 nói:
Tình huống này đối với mình hơi lằng nhằng, các bạn tư vấn giùm:
Bên mình (A) hợp tác với nước ngoài (B) trong lĩnh vực vận tải biển theo đó bên nước ngoài là đại lý của mình tại nước ngoài. Đối với hàng xuất khẩu, mình phát hóa đơn cho khách xuất khẩu tại VN. Khách hàng XK tại VN lúc này chấm dứt sự liên quan trong việc kết toán.Bên nước ngoài (B) sẽ thu hộ tiếp cước phí của khách nhập khẩu tại nước ngoài bằng các hóa đơn của B. Các chi phí tại nước ngoài B cũng chi hộ A trong đó ghi rõ chi hộ A về việc gì. Cuối tháng B gửi cho A bảng tổng kết Phí thu hộ, các chi phí phát sinh, hoa hồng của B bằng tiếng A v.v. khoản lãi/lỗ (X)
Mình mới tạm thời hạch toán kết quả cuối cùng X vào khoản phải thu (X>0)hoặc phải trả cho B (X<0). Mình muốn hỏi các bạn như thế này:

- Cơ quan thuế khó có thể theo dõi doanh thu của mình tại nứoc ngoài vì B thu hộ và sau đó gửi qua bank transfer về cho VN. Bên mình muốn đưa các doanh thu này, cũng như các chi phí chi hộ thì làm ntn?
- Việc hạch toán cả cục X có đúng không hay phải riêng từ khoản chi hộ, thu hô?
Tks
Chắc chắn bạn phải tách riêng từng khỏan rồi. Tốt nhất là của bên nào, bên đó ra chứng từ thu.
Ví dụ, A nhờ B thu hộ hoặc A chi hộ B thì A phát hành Invoice hoặc Debit thu lại B. và ngược lại. Định kỳ 15 ngày hay cuối mỗi tháng, hai bên làm bảng đối chiếu công nợ (Satement) xem cán cân nợ thuộc về bên nào thì bên đó chuyển trả tiền cho bên còn lại. CQ Thuế sẽ căn cứ trên những chứng từ đó để kiểm tra.
Tuy nhiên, những khỏan thu hộ, chi hộ có thuế GTGT thì vẫn phải đồng thời lên HĐ GTGT để xác định nghĩa vụ thuế.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều