Tài Liệu về chi phí hợp lý

  • Thread starter duyen
  • Ngày gửi
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#1
Chào các bạn!
Mình đang tìm tài liệu nói về chi phia hợp lý .Các bạn nào biết chỉ giúp mình với .Mình cám ơn rất nhiều.
 
#2
Bạn Duyên thân mến,

Chúng ta vẫn thường dùng thuật ngữ chi phí hợp lý để chỉ những loại chi phí được trừ để tính thuế thu nhập của một doanh nghiệp. Như vậy, những khoản chi phí nào được xem là hợp lý? câu trả lời sẽ có ngay sau đây:

Theo quy định tại Điều III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC, ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết Thi hành Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp.

Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập chịu thuế bao gồm :

* Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, theo chế độ quy định.( riêng TSCĐ đã khấu hao hết gía trị nhưng vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh thì không được trích khấu hao)

* Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho.

* Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phu cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ Luật lao động.

* Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ ( trừ phần kinh phí do nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp trên hỗ trợ ); chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà sáng kiến này mang lại hiệu quả kinh doanh; chi phí cho đào tạo lao động theo chế độ quy định; chi cho y tế trong nội bộ cơ sở kinh doanh; chi hỗ trợ cho các trường học được Nhà nước cho phép thành lập và chi phí có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định.

* Chi phí dịch vụ mua ngoài :

- Điện; nước; điện thoại; văn phòng phẩm; tiền thuê kiểm toán; tiền thuê dịch vụ pháp lý; tiền mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn con người ; tiền thuê thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá.

- Chi phí thuê sửa chữa tài sản cốc định.

- Các khoản chi phí để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại... được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh.

- Tiền thuê tài sản cố định theo hợp đồng.

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài của nhà thầu chính, bao gồm cả chi phí trả cho nhà thầu phụ ( nếu có)

- Công tác phí bao gồm : Chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú.

- Phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép theo quy định của Bộ luật lao động.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có chứng từ , hoá đơn theo chế độ quy định.

* Các khoản chi:

- Chi bảo hộ lao động hoặc chi trang phục.

- Chi bảo vệ cơ sở kinh doanh.

- Trích nộp quỹ bảp hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đàon; chi phí hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinh doanh; chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên và đóng góp vào các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định.

* Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh

Các khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

- Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

- Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ hiện hành.

- Chi về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ bao gồm : chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

* Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế bao gồm giá vốn của hàng hoá bán ra

* Các khoản thuế , phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ( trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) bao gồm :

+ Thuế xuất khẩu.

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không đủ điều kiện được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định. Thuế GTGT đầu vào quá thời hạn được kê khai, khấu trừ theo quy định.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Thuế môn bài.

+ Thuế tài nguyên.

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất.

+ Tiền thuê đất.

+ Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về chi phí, lệ phí.

- Chi phí quản lý kinh doanh do công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo tỷ lệ giữa doanh thu của cơ sở thường trú tại Việt Nam và tổng doanh thu chung của công ty ở nước ngoài bao gồm cả doanh thu của cơ sở thường trú ở các nước khác. Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ.

- Chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số kiến thiết, kinh doanh chứng khoán và một hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Ghi chú : ( các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định).

 
#3
Sau khi có được câu trả lời cho câu hỏi trên, có thể bạn sẽ thắc mắc rằng những loại chi phí nào có thể gọi là không hợp lý, mình xin giải đáp nốt vướng mắc này:

Theo quy định tại Điều IV, PHần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý Khi xác định thu nhập chịu thuế gồm các khoản sau đây :


1/ Tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo vụ việc.

2/ Tiền lương, tiền công của doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các côngty TNHH, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

3/ Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết như : chi phí sửa chữa tài sản cố định: phí bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác.

4/ Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp.

5/ Các khoản phạt vi phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ kế toán thông kê, phạt vi phạm hành chính về thuế và các khoản phạt khác.

6/ Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như : chi về đầu tư XDCB; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế.

7/ Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ :

7.1/ Chi sự nghiệp .
7.2/ Chi ốm đau, thai sản.
7.3/ Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn đột xuất.
7.4/ Các khoản chi khác do nguồn kinh phí khác đài thọ.

8/ Chi phí không hợp lý khác .

Thân,
 
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#4
Cám ơn bạn letrans rất nhiều .Chúc bạn luôn vui vẽ và thành đạt
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#5
Nếu cần nhiều hơn nữa, mình cho bạn mượn tài liệu "Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ và hướng dẫn xử lý hóa đơn chứng từ" của Luật sư Trần Xoa để photo mà tham khảo.

Tài liệu này có dẫn chứng các văn bản luật...
 
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#6
Vậy thì tốt quá rồi nhưng làm sao liên lạc được với bạn để lấy tài liệu đây?
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#7
duyen nói:
Vậy thì tốt quá rồi nhưng làm sao liên lạc được với bạn để lấy tài liệu đây?
Liên lạc với mình ở số 9 Quang Trung P11 Quận Gò Vấp, gần chợ Hạnh Thông Tây, còn không hẹn ở đâu đi tiện mình mang qua cho.

số đt của mình 0908 599 473:pepsi:
 
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#8
Vậy hôm nào mình qua lấy mình sẽ gọi điện thoại cho bạn trước nhé.Cám ơn bạn rất nhiều .Chúc bạn có 1 ngày 8/3 thật vui vẽ bên người ấy nhé.
 
M

Myxuan

Sơ cấp
#9
Bạn Phantuannam ơi, mình có thể mua được tài liệu đó ở ngoài quầy sách không.Vì mình là người ở ngoài Bắc mà.
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#10
Myxuan nói:
Bạn Phantuannam ơi, mình có thể mua được tài liệu đó ở ngoài quầy sách không.Vì mình là người ở ngoài Bắc mà.
Đây là một tài liệu tập huấn nên chắc ngoài quầy sách sẽ không bán bạn ạ. Dầy hơn 150 trang.
 

Thành viên trực tuyến

  • trinhnhai

Xem nhiều