can doi ke toan

  • Thread starter Bui Xuan Khoa
  • Ngày gửi
B

Bui Xuan Khoa

Guest
Don vi toi la mot thanh vien cua tong cong ty. Sau khi sap nhap toan bo tien goi ngan hang duoc dieu chuyen ve Tong cong ty va hoach toan tren TK 336. Ve nguyen tac TK 336 nam ben nguon von trong khi TK 1121 thuoc Tai san , vi vay khi len bang can doi ke toan trong bao cao quyet toan khoan tien nay phai the hien la so am. Nhu vay co dung khong . Xin cho biet cach giai quyet .

Cam on rat nhieu .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Xin được hỏi đơn vị bạn hạch toán độc lập hay phụ thuộc????? Nếu hạch toán độc lập và thực hiện các nghĩa vụ ngân sách biệt lập với đơn vị chủ quản thì đây phải được coi là một khoản phải thu chứ không được ghi số âm.

Còn nếu hạch toán phụ thuộc - hoặc báo sổ, thì có thể coi khoản này là số âm và sẽ bù trừ với một khoản dương tương tự tại đơn vị chủ quản khi tổng hợp lên báo cáo tài chính toàn Tổng Công ty.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA